Hässleholms kommun
Foto på skolan

T4 skolan

Välkommen till T4 skolan som är en anpassad grundskola för elever som på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning inte kan nå upp till de kunskapskrav som gäller för grundskolan.

Kontakta oss

Rektor:Gull-Britt Persson Binnergård
Besöksadress:Norregatan 22, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 76 70

Om skolan

På T4 skolan undervisas elever från förskoleklass till skolår nio i ämnen och ämnesområden. Varje klass har en mentor som lägger upp undervisningen. Utöver mentor så finns det i varje klass också en eller flera elevassistenter. Elevassistentens arbetsuppgifter består av att tillsammans med mentor göra skoldagen både hanterbar och begriplig för eleverna

På T4 skolan finns även ett fritidshem. Plats på fritidshemmet kan eleven få om en specialpedagogisk utredning visar att eleven inte kan tillgodogöra sig undervisningen på det fritidshem som eleven tillhör geografiskt.

Om skolformen

Anpassade grundskolan är en egen skolform. Den har en egen läroplan och egna kursplaner. För att bli mottagen i den anpassade grundskolan måste en utredning innehållande medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning göras samt att ett medgivande från vårdnadshavare finns.

Efter att ha blivit mottagen går det att börja på T4 skolan från årskurs ett. Om vårdnadshavare och eleven önskar kan dock eleven, efter samråd mellan rektor på hemskolan och rektor för T4 skolan, gå kvar på sin hemskola som integrerad elev. Då får eleven sin undervisning tillsammans med sina klasskamrater, men enligt läroplanen för anpassade grundskolan.

I den anpassade grundskolan kan man, precis som i grundskolan, få betyg från och med årskurs sex, om vårdnadshavare eller elev ber om det. Högsta betyg är A och lägsta betyg E, betyget F används inte.

Elever som läser enligt ämnesområde är en del av anpassade grundskolan och är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Ämnen från anpassade grundskolan kan kombineras med ämnesområden.

Elever som läser enligt ämnesområde har undervisning i fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Inga betyg ges för elever som läser enligt ämnesområden. Eleverna får i stället ett intyg i grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Det kan kombineras med ett allmänt studieomdöme, om elevens vårdnadshavare önskar det.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: