Hässleholms kommun

Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder en trygg och pedagogisk verksamhet där barnen känner att det finns vuxna som bryr sig. Här ska alla få möjlighet att bli sitt bästa.

Om fritidshem

Det finns fritidshem på alla skolor som har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs sex. Där har barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar i en harmonisk och kreativ miljö som kompletterar skolan.

Ditt barn kan vara på fritidshemmet från det år barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen det år ditt barn fyller tretton.

  • Barnet får vara på fritids när du som vårdnadshavare jobbar eller studerar.
  • Barnets schema ska utgå ifrån dina arbetstider eller studier. Skälig restid samt behov av vila på grund av speciella arbetstider ska ingå i schematiden.
  • Lovplacering erbjuds skolbarn från sex år som endast är i behov av omsorg under skolans lov och studiedagar. Avgift enligt taxa 3 tas ut tre gånger per år i januari, maj och september. Övergång till lovplacering kan endast ske 1 januari, 1 maj eller 1 september. Ansökan om lovplacering ska ske före respektive periods start.

Hitta grundskolor och fritidshem

Avgift för fritidshem

Ansök om plats

Du måste ansöka ansöka om plats om ditt barn behöver gå på fritidshem. Ansökan ska inkomma senast fjorton dagar innan önskad placering.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Om du vill säga upp platsen

Om du vill säga upp ditt barns plats på fritidshem är uppsägningstiden 30 dagar, och räknas från och med den dag som din uppsägning har kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: