Hässleholms kommun

Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder en trygg och pedagogisk verksamhet där barnen känner att det finns vuxna som bryr sig. Här ska alla få möjlighet att bli sitt bästa.

Om fritidshem

Det finns fritidshem på alla skolor som har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs sex. Där har barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar i en harmonisk och kreativ miljö som kompletterar skolan.

Ditt barn kan vara på fritidshemmet från det år barnet börjar förskoleklass, till och med vårterminen det år ditt barn fyller tretton.

  • Barnet får vara på fritids när du som vårdnadshavare jobbar eller studerar.
  • Barnets schema ska utgå ifrån dina arbetstider eller studier. Skälig restid samt behov av vila på grund av speciella arbetstider ska ingå i schematiden.
  • Vi erbjuder lovplacering på lov och studiedagar.
  • Du betalar avgift för fritidshem tre gånger per år, i januari, maj och september.

Hitta grundskolor och fritidshem

Ansök om plats

Du måste ansöka ansöka om plats om ditt barn behöver gå på fritids. Det gäller för alla former av placeringsbehov.

För dig som inte har BankID

Du kan använda blankett i undantagsfall om du inte har BankID.

Du kan hämta blanketten på,

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: