Hässleholms kommun

Hässleholms Montessoriskola

Välkommen till Hässleholms Montessoriskola som ligger i centrala Hässleholm. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio. Vår pedagogik grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns lärande och utveckling.

Kontakta oss

Rektor:Gull-Britt Persson Binnergård
Besöksadress:Norregatan 22, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 76 70

Om skolan

Hässleholms Montessoriskola har cirka 280 elever. Skolan har en förskoleklass där eleverna går tillsammans med sina jämnåriga skolkamrater.

Skolan arbetar åldersintegrerat, det vill säga, elever i olika åldrar blandas i klasserna från årskurs ett till nio.

På fritidshemmet finns det tre avdelningar,

 • Tornet för elever i årskurs F-2
 • Trappan för elever i årskurs F-2
 • Bågen för elever i årskurs 3-6

Fritidshemmets lokaler finns på skolan, i nära anslutning till elevernas klassrum. Fritids och skola samverkar under skoldagen och därefter erbjuder man olika aktiviteter.

Förtursbestämmelser

Nya förtursbestämmelser, inget kösystem.

Barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun har beslutat om nya förtursbestämmelser. I och med nya antagningsregler försvinner det gamla regelverket med ett kösystem som Hässleholms Montessoriskola tidigare har haft.

Elever som har gått på montessoriförskolor

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att elever som har varit inskrivna i montessoriförskola fram till start av förskoleklass ska ges förtur till placering i Hässleholms montessorigrundskola framför andra sökande.

Om fler ansöker än vad det finns platser på skolan

Ibland kan det hända att skolan får fler ansökningar än det finns platser. I så fall placeras eleven på annan skolor enligt de principer som fastställts av barn- och utbildningsnämnden.

 1. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån relativ närhet.
 2. Elever som har gått i montessoriförskola fram till start av förskoleklass, utifrån syskonförtur.
 3. Elever med skyddade personuppgifter.
 4. Externa elever med särskilda skäl.
 5. Övriga elever med relativ närhet.
 6. Övriga elever med syskonförtur.
 7. Absolut avstånd.
 8. Lottning.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: