Hässleholms kommun

Silviaskolan F-9

Välkommen till Silviaskolan, en regional grundskola för elever med hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs nio. Skolan ligger centralt på promenadavstånd från Hässleholms buss- och järnvägsstation.

Kontakta oss

Rektor:Christian Örn
Besöksadress:Sonetorpsgatan 3, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 84 33

Om skolan

Silviaskolan är en skola för elever med hörselnedsättning. Du som har en hörselnedsättning eller annan hörselproblematik har möjlighet att ansöka om plats. Skolan har ett regionalt upptagningsområde och tar emot elever från Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland. Eleverna kommer till skolan med buss, tåg eller skolskjuts.

Skolan är utformad för elever med hörselnedsättning. Till exempel är klassrummen i mindre storlek. På skolan får eleverna förutom utbildning, extra anpassningar utifrån sin hörselnedsättning.

Anpassningarna består av:

  • mindre undervisningsgrupper
  • optimal ljud- och ljusmiljö
  • personal med specialutbildning
  • avancerad hörselteknik

Undervisningen är på svenska och alla elever läser teckenspråk som ämne från årskurs ett. Vi arbetar aktivt med elevens hörselmedvetenhet under hela skoltiden. Skolan följer grundskolans läroplan.

Förtur Silviaskolan

Förtursbestämmelser för Silviaskolan F-9 gäller om fler elever än skolan kan ta emot önskar gå där.

Förutsättningen för att erbjudas placering på Silviaskolan F-9 är att eleven har behov av en hörselanpassad verksamhet. Företrädesvis handlar det om elev med hörapparat och/eller Cochlearimplantat. För att bedömning ska kunna göras om eleven tillhör målgruppen måste vårdnadshavare ha besökt verksamheten med sitt barn, enligt punkterna nedan

  • Ett familjebesök på skolan.
  • Besöksdag, eleven följer undervisningen under en dag.
  • Besöksvecka, eleven följer undervisningen under en vecka.

Därefter beslutar vårdnadshavare om en ansökan är aktuell.

Följande förtursprinciper gäller

  1. Syskonförtur, elever som tillhör målgruppen och har syskon på skolan eller på Syrsans hörselförskola.

Om inte samtliga elever med syskon kan tas emot eller om det finns möjlighet att ta emot elever som inte har syskonförtur görs antagning enligt följande:

  1. Elever från Hässleholms kommun som tillhör målgruppen utifrån ködatum. Tidigare ködatum ger förtur till plats.
  2. Elever från andra kommuner som tillhör målgruppen utifrån ködatum. Tidigare ködatum ger förtur till plats.

För att delta i urvalet av platser inför nästa läsår i förskoleklassen och grundskola årskurs ett till nio ska ansökan vara inskickad senast 15 mars.

För Intresseanmälan till Silviaskolan, kontakta rektor.

Vi har byggt en ny regional grundskola för elever med hörselnedsättning på Grönängen

Silviaskolan och hörselförskolan Syrsan har fått nya moderna hörselanpassade lokaler som ligger på Sonetorpsgatan i området Grönängen. Skolorna ligger intill Hässleholmsgården med nära tillgång till natur och friluftsliv.

Silviaskolan kommer fortsatt ligga centralt på promenadavstånd från Hässleholms buss- och järnvägsstation.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: