Hässleholms kommun

Västerskolan F-9

Välkommen till Västerskolan som ligger i centrala Hässleholm. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs nio.

Kontakta oss

Rektor:Joakim Ask
Besöksadress:Mellankullagatan 9-11, Hässleholm
Ring oss:
0451-26 79 06

Om skolan

Västerskolan har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. Undervisningen bedrivs i huvudsak i två byggnader, en för förskoleklass till årskurs sex och en för årskurserna sju till nio. Från förskoleklass till årskurs sex är det en klass per årskurs och i årskurserna sju till nio är det fyra klasser per årskurs.

I årskurs 7, 8 och 9 är en klass per årskurs knuten till fotbollsakademien. Utöver detta finns det i årskurs 7, 8 och 9, en klass per årskurs, där man har möjlighet att välja fotbollsprofil.

På skolan finns ett fritidshem med två avdelningar:

  • Lillfritids, för elever i förskoleklass och årskurs 1
  • Storfritids, för elever i årskurs 2 till 6

Vi erbjuda en stimulerande och utvecklande miljö där barnen kan upptäcka och utveckla lusten att lära. Vi vill att alla barn, genom lustfyllt lärande, ska ges stegrande möjligheter och utmaningar, att utveckla god självkänsla och vilja till att skapa, tala, läsa, skriva och räkna.

Öppet hus

Datum och tid: 17 januari 17.30 till 19.30.

18.00 Information om MFF fotbollsakademi och Västerskolans fotbollsprofil. Plats: aulan

18.30 Språkvalsinformation för blivande årskurs 6. Plats: Salen ”Jane Austen”.

Medverkande: Lärare, elever och annan personal på skolan. Representaner för MFFs fotbollsakademi.

Fotbollsakademin

På skolan finns fotbollsakademin som är ett samarbete mellan Hässleholms kommun och Malmö FF. Fotbollsakademin är öppen för elever som är intresserade av att kombinera studier med fotbollsträning. Varje höst finns det plats för 26 elever i årskurs sju att gå på fotbollsakademin på Västerskolan. Antagning till fotbollsakademin sker utifrån färdighetsprov, en bedömning av elevens förmågor i fotboll i vid bemärkelse.

Kom ihåg att du som bor i Hässleholms kommun ska ha gjort ett aktivt skolval i e-tjänsten, även om du är intresserad av att gå MFF Fotbollsakademi på Västerskolan.

Målet med fotbollsakademin

Malmö FF har lång erfarenhet av att bedriva fotbollsakademier i samarbete med skolor i Skåne. Grundidén är att ungdomar ska ges goda möjligheter att kombinera studier med fotbollsträning. Malmö FF ställer upp med kvalificerade fotbollstränare som leder träningar tillsammans med fotbollsinstruktörer från Västerskolan.

Eleverna måste kunna ta ett stort ansvar för både sina studier och sin fotbollsträning. Skolarbetet kommer i första hand.

Fotbollsakademins främsta mål är att alla elever ska bli godkända i samtliga ämnen och därmed få behörighet till alla nationella gymnasieprogram. Fotbollen är ett medel för att motivera ungdomar till att lyckas med sina studier. Elever vid Malmö FF:s Fotbollsakademier uppvisar överlag mycket goda studieresultat.

Transport och förflyttning

Du tar dig själv till och från träningen på Österås. Skolan försöker underlätta för dig att åka kollektivtrafik till och från träningen. Du betalar själv för resorna.

Det finns till exempel avsatt tid för förflyttning i ditt ordinarie schema.

Om du istället väljer att ta dig fram och tillbaka med cykel ska du använda cykelhjälm enligt lag.

Om jag tappar intresset under tiden

Om du tappar intresse för fotboll under utbildningens gång kan det bli aktuellt att du byter klass och lämnar din plats till någon annan som står i kö.

Läs mer om Fotbollsakademin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidsplan och informationsmöte

Tjejträning

Datum och tid: Den 17 januari 2023, klockan 14-15.30

Plats: Österås konstgräsplan

Informationsmöte för intresserade av MFF fotbollsakademi och Västerskolans fotbollsprofil

Datum och tid: Den 17 januari 2023, klockan 18.

Plats: Västerskolans aula. Vid informationsmötet deltar både vårdnadshavare och elev.

Medverkande: Representanter för Malmö FF och Västerskolan berättar mer om Fotbollsakademin och fotbollsprofilen.

Provspela

Datum och tid: Den 7 februari och den 28 februari 2023, klockan 13-15.

Plats: Österås konstgräsplan. Intresseanmälan senast 28 februari. Du använder samma blankett som för intresseanmälan.

Alla som är intresserade av att söka till MFF Fotbollsakademin på Västerskolan är välkomna på provträning.

Intresseanmälan

Du skickar in din ansökan senaste den 28 februari 2023.

För att söka till MFF Fotbollsakademin måste du lämna in en intresseanmälan. Det gäller även för elever som redan går på Västerskolan. Du måste ange i intresseanmälan om du önskar söka till Västerskolans Fotbollsprofil, om du inte blir antagen till MFF:s Fotbollsakademi.

Observera att blanketten måste skrivas ut och undertecknas av elevens vårdnadshavare. Om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under.

Intresseanmälan till Fotbollsakademin Pdf, 259 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: