Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Tekniska förvaltningen

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Växel: 0451-26 83 02

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Vägbidrag

Den som sköter en enskild väg kan söka bidrag för det.

Om bidraget

Vägbidrag kan sökas av enskild väghållare, samfällighet och vägförening. Du kan söka både kommunalt och statligt bidrag. Det statliga bidraget söker du hos Trafikverket.

Mer information

Sidan uppdaterades