Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Enhetschef

Lena Hedvall-Nilsson
Telefon: 0451-26 88 10

Skicka meddelande till

Daglig verksamhet på företag

För dig som vill bedriva din sysselsättning på ett företag finns den möjligheten. Tillsammans arbetar vi för att du ska nå det målet.

Meningsfull sysselsättning

Inom daglig verksamhet har du möjlighet att utföra arbetsuppgifter på ett företag. Ofta har du en handledare på plats som du kan vända dig till vid behov.


Kontakta daglig verksamhet

Du når alla dagliga verksamheter genom att kontakta kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00.

Daglig verksamhet på företag

Individintegrerad praktik kallas det när du har din dagliga verksamhet på ett företag. Du har kontakt med en arbetsanpassare som besöker dig regelbundet på företaget, men hen är inte på plats varje dag. I stället jobbar du med personalen på företaget.

 

Anpassad efter dina intressen

För att komma fram till vilket företag vi ska söka praktik på, träffas vi och då får du berätta vad du är intresserad av.

Samarbete med ICA Kvantum

Daglig verksamhet i Hässleholms kommun har ett samarbete med ICA Kvantum.

Gruppen som arbetar på ICA Kvantum utför olika arbetsuppgifter som förekommer i en butik som till exempel packa upp varor, fronta, hjälpa kunder, gör snyggt i hyllorna och lättare städ.


Handledare finns på plats

En handledare från daglig verksamhet finns på plats för att ge handledning. Det ger deltagare som har önskat att arbeta i butik, men är i behov av daglig handledning, möjlighet att ha sin dagliga verksamhet i butik.

Individintegrerad arbetsplats

På en individintegrerad arbetsplats praktiserar du som deltagare tillsammans med den ordinarie personalen på en arbetsplats. Att arbeta/praktisera på en individintegrerad arbetsplats passar dig som är motiverad, kan arbeta med en viss grad av självständighet samt klarar av att sköta tider och kontakter.

 

En eller flera handledare
Vilken typ av arbetsplats och arbetsuppgifter det handlar om kan variera men är alltid individuellt utformad. På arbetsplatsen får du en eller flera handledare som hjälper till och stöttar. Utvecklingscenters arbetsanpassare stöttar både deltagare och personal på arbetsplatsen och följer regelbundet upp hur det går. Arbetsanpassaren samordnar också kontakter med andra, till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

 

Försäkring och ersättning
Under arbetstid är du som deltagare försäkrad och får en närvarobaserad habiliteringsersättning från kommunen.


Adress: Kanslihusvägen 6 i Hässleholm.

Sidan uppdaterades