Hässleholms kommun

Stöd till barn med funktionsnedsättning

Du som har ett barn som behöver stöd på grund av en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få hjälp med olika stödinsatser. Ditt barn har rätt att leva som andra och att delta aktivt i samhället. Vi anpassar ditt barns stöd efter hans eller hennes individuella behov.

Som förälder till ett barn med en funktionsnedsättning kan du ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser. Denna rättighet finns tack vare socialtjänstlagen (SoL). Det kan handla om till exempel korttidsvistelse eller ledsagarservice.

Korttidsvistelse

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så har hon eller han möjlighet att få en så kallad korttidsvistelse. Tanken är att ditt barn ska få en tillfällig återhämtning och ett miljöombyte, samtidigt som du som förälder också kan få chans att hämta kraft.

Korttidsvistelsen kan vara på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller genom att ditt barn får åka på ett läger.

Ledsagarservice

Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan han eller hon också ha rätt till så kallad ledsagarservice. Det innebär att ditt barn erbjuds en person, e så kallad ledsagare, som följer med på olika fritidsaktiveter.

Det kan också handla om att ditt barn vill gå en promenad, delta i kulturaktiviteter eller besöka en vän. Ledsagarservicen anpassas efter ditt barns individuella behov och tanken är att barnet ska kunna leva ett aktivt liv nära sitt hem.

Så ansöker du om stöd enligt SoL

Du ansöker om stödinsats via en blankett. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp som ditt barn kan få. Om du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så kan du göra det via vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

Stöd till barn enligt LSS

Du som har ett barn med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om att få stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att ta reda på om ditt barn omfattas av LSS gör vi en så kallad personkretsbedömning. Det innebär att vi tar reda på vilken typ av svårigheter ditt barn har. Därefter kommer vi fram till vilka insatser ditt barn kan få hjälp med. Tanken med stödet är att ditt barn ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det finns tre så kallade personkretsar inom LSS.

  1. Personkrets 1: om ditt barn har ett intellektuellt funktionshinder, autism eller ett autismliknande tillstånd, tillhör barnet den första kategorin av personer som kan få hjälp enligt LSS.
  2. Personkrets 2: om barnet i vuxen ålder har fått en kognitiv nedsättning efter en hjärnskada som har orsakats av yttre våld eller av en kroppslig sjukdom, tillhör han eller hon personkrets 2.
  3. Personkrets 3: om barnet lever med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på åldrande, tillhör han eller hon den tredje personkretsen. Den som tillhör den här personkretsen har stora svårigheter i sin vardag och behöver mycket stöd och service.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som kan komplettera ditt barns kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen kan ge barnet ett umgänge och exempelvis följa med på olika fritidsaktiviteter. Syftet med att ha en kontaktperson är att ditt barn ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Personlig assistans

Om ditt barn har stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara sina vardagliga rutiner och grundläggande behov, kan barnet ha rätt att få en personlig assistent.

Assistenten kan till exempel hjälpa ditt barn med att duscha, klä av eller på sig, äta och att kommunicera med andra. Vad ditt barn får hjälp med av sin personliga assistent beror på vad barnet behöver för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Ditt barn kan få personlig assistans både via kommunen och genom att kommunen står för ett ekonomiskt stöd för att ditt barn ska kunna få assistans av ett privat företag.

Avlösarservice

Om ditt barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), så har han eller hon rätt till så kallad avlösarservice. Det innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden av ditt barn, så att du som vårdnads­havare kan spendera tid med barnets syskon eller göra annat som du inte hinner med i vardagen. Avlösning i hemmet kan ges när barnet inte kan vara på förskolan eller i skolan.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Du som har ett barn över 12 år som går i skolan och omfattas av LSS, kan ansöka om att ditt barn ska få så kallad korttidstillsyn från och med höstterminen det år som ditt barn fyller 13.

Korttidstillsynen är till för att ditt barn ska ha någon som kan vara med henne eller honom medan du som förälder jobbar eller studerar. Ditt barn kan få korttidstillsyn både före och efter skolan, på lovdagar, studiedagar samt under längre lov. Den här möjligheten finns till och med då ditt barn har slutat gymnasiet.

Så ansöker du om stöd enligt LSS

Du ansöker om stödinsats via en blankett. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken hjälp som ditt barn kan få. Om du behöver komma i kontakt med en biståndshandläggare så kan du göra det via vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Ansök om insats för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 134.8 kB.

Vanliga frågor

För ditt barns del innebär det att han eller hon ska kunna delta i samhället, bestämma över sin vardag och ha inflytande över sin vård och omsorg.

Hjälp- och stödinsatser kan ges till den som själv ansöker om att få hjälp. Det gäller både barn och vuxna. Om barnet är under 15 år eller inte själv kan ta ställning till vilken hjälp som behövs, så kan du som vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansöka. När du eller ditt barn söker om hjälp behöver du skicka med ett utlåtande från en läkare eller en psyolog.

 

Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 288.3 kB.

Om ditt barn har ett grundläggande behov av personlig assistans under mer än 20 timmar i veckan, är det Försäkringskassan som fattar beslut om vilken ersättning du kan få. Detta finns angivet i socialförsäkringsbalken (SFB).

Du som är förälder till ett barn med funktionshinder kan bli beviljad att få avlösning om du behöver komma hemifrån en stund, utan att ditt barn är med. Det kan handla om att du vill handla kläder, gå på bio eller äta på restaurang.

Ja, personen som avlöser får till exempel ta med sig barnet till en lekpark i närheten av där barnets familj bor.

På ett korttidsboende kan barn och ungdomar som får hjälp enligt LSS vara några dygn i månaden. Det är en biståndshandläggare som beslutar om ditt barn har rätt till att vara på ett korttidsboende. Om ditt barn är på sitt korttidsboende på veckodagarna går han eller hon i förskolan eller i skolan precis som vanligt.

Om ditt barn vill ha en kontaktperson kan han eller hon få det genom att du tar kontakt med en biståndshandläggare. Det finns inga regler för vilka aktiviteter ditt barn får göra med kontaktpersonen, utan det kan anpassas efter barnets intressen och behov. Det viktiga är att de båda träffas och umgås och att barnet får komma ut och göra roliga saker tillsammans med sin kontaktperson.

Om ditt barn behöver ha ledsagarservice när han eller hon ska gå utanför hemmet, kan en biståndshandläggare fatta beslut om att bevilja det. Oftast handlar det om att barnet behöver ha någon med sig när han eller hon ska gå på olika aktiviteter utan att behöva ha en förälder med sig.

Ledsagaren kan då hjälpa ditt barn att få komma iväg på olika aktiviteter i närområdet. På så vis kan ditt barn också få komma ut och träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter och kulturliv.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: