Hässleholms kommun

Bostadsanpassning

Om du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver göra förändringar i din bostad för att den ska fungera bra för dig kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag till bostadsanpassning?

Du som har en beständig eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du behöver anpassa din bostad för att kunna laga mat, sköta din hygien, sova eller umgås. Om ditt behov kan lösas på ett enklare sätt, till exempel med träning, rehabilitering, hjälpmedel eller att möblera om har du inte rätt till bidrag. Du kan inte heller få bidrag för saker man oftast tar med sig när man flyttar, till exempel lampor, möbler och hushållsmaskiner.

Du kan söka bidrag både för en bostad som du hyr, bostadsrätt eller ett hus som du äger. Samtliga fastighetsägare måste ge sitt medgivande för att du ska få göra en anpassning. Det är bara du som enskild person som kan få ett bidrag, och alltså inte en fastighetsägare.

Bara bidrag till trösklar, hiss med mera

Du kan bara få bidrag för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Fast funktion betyder de föremål som är en del av bostaden och som man oftast inte tar med sig när man flyttar. Du kan till exempel få bidrag för att ta bort trösklar, installera hiss, ordna en ramp vid entrén och bredda dörröppningar.

Anpassningen ska vara nödvändig

Det är din funktionsnedsättning som avgör vilka åtgärder du kan få bidrag till. Åtgärderna ska vara nödvändiga och göra det möjligt för dig att bo och fungera bra i din bostad. Du ska till exempel kunna:

  • ta dig in och ut ur bostaden.
  • förflytta dig inomhus till kök, badrum, sovrum och vardagsrum.
  • duscha och tvätta dig för att sköta din hygien.

Så ansöker du om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten. Skicka också med den här informationen:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • Fastighetsägarens medgivande
  • Plan- och uppställningsritningar om det är omfattande inredningsarbeten.

Om du behöver veta mer kontaktar du arbetsterapeuten i det område där du bor.

Skicka din ansökan med bilagor till:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Beslut

Innan vi tar ett beslut om du får bidrag gör vi en utredning av vilka behov du har och hur vi kan anpassa bostaden för att hjälpa dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Utbetalning

Om du blir beviljad bidrag för att anpassa din bostad får du det utbetalt när anpassningen är klar och godkänd.

Har du frågor om bostadsanpassning?

Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: