Hässleholms kommun

Stöd till anhöriga

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar någon som står dig nära? I en sådan situation är det lätt att glömma bort sig själv. Därför är det viktigt att du som anhörig får det stöd som du behöver.

Stöd finns för dig som är anhörig

Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet, men det kan också skapa oro och trötthet. Det är lätt att glömma bort sig själv när man har närstående som behöver hjälp i vardagen, och även du som anhörig kan behöva stöd.

Stöd till dig som är anhörig är kostnadsfritt. Olika former av stöd är till för att du ska kunna bevara din kraft, ork och energi, samt undvika att du själv drabbas av ohälsa. Stöd till dig som anhörig dokumenteras inte och kommunens anhörigkonsulenter har tystnadsplikt. Kontakta anhörigkonsulent för mer information om fler aktiviteter och samtalsgrupper än de som presenteras på hemsidan.

Kontakta anhörigkonsulent

Anhörigkonsulent
Telefonnummer:
0451-26 70 00

En bra plats

Hässleholms kommun erbjuder anhörigstöd genom webbplatsen "En bra plats". Här får du tillgång till:

  • En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd
  • Lättillgänglig information, forskning och fakta
  • En digital och säker plats på för att kunna byta erfarenheter med andra anhöriga
  • Ett hyhetsbrev varannan torsdag som du kan prenumerera på via din e-post.

Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

Webbplatsen En bra plats Länk till annan webbplats.

 

Demenslotsen

Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom relevant information när du behöver den. Här får du också tips på var du kan vända dig och praktiska råd om exempelvis ilka förberedelser du kan göra när någon i din närhet har fått en demensdiagnos. Du kan även få veta hur du som anhörig kan hjälpa till att ordna en plats på ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och från yrkespersoner som möter anhöriga i sina yrkesroller.


Demenslotsen Länk till annan webbplats.

Kurs för anhöriga: Konsten att leva i tillit

Under våren kan du som stöttar någon i din närhet som behöver mycket stöd och hjälp gå den omtyckta kursen "Konsten att leva i tillit". Kursen anordnas nur för fjärde gången i samverkan mellan Hässleholms och Eslövs kommun. Kursen är en vägledning för dig som längtar efter att få ett lugnare och mer balanserat förhållningssätt till dina tankar och känslor.

 

Kursledare är Maria Helander som är beteendevetare, samtalsterapeut och författare. Maria har skrivit fem böcker, är krönikör i olika hälsomagasin och anlitad expert i SVT och TV3.

 

Anmäl dig senast den 28 feburari

Anmälan? Välkommen med intresseanmälan senast 28 februari till: anhorigstod@hassleholm.se alternativt ring anhörigkonsulent: 0451-26 87 37 eller 0451-26 87 36

När? Torsdagar 19.00-20.15 14 mars till och med 2 maj 2024.

Hur? Via webbinarium - du kan delta via dator, telefon eller platta. Du ser och hör Maria och du kan chatta med henne och de andra deltagarna, men du syns inte själv i bild.

Vad ingår? Åtta föreläsningar, digitala kompendium och övningar.

Kostnad? Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

 

Gemensam läsning - Shared Reading

Under vårterminen kommer shared reading att hållas på Hästveda biblitoek med start den 15 februari klockan 15-16.30.


Shared Reading är en engelsk metod för högläsning i grupp. Vid varje tillfälle läser vi en novell och dikt tillsammans och samtalar kring de tankar och känslor som texterna väcker. Träffarna är kravlösa, man läser inget mellan gångerna och alla kan vara med, vana såväl som ovana läsare.

Första tillfället är ett prova-på-tillfälle. Du förbinder dig inte att delta de kommande träffarna.

 

Anmälan till anhorigstod@hassleholm.se
eller 0451-26 87 36, 0451-26 87 37

Begränsat antal deltagare: åtta personer.

 

Anhörigträffar på Hässleholmsgården

Tisdagar klockan 9.30-11.30

På anhörigträffarna är temat "din hälsa och ditt välmående". Om du önskar enskilda samtal finns det även möjlighet till det.

 

Varje tisdag möts vi vid gårdsplanen utanför den Södra Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Den sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel en tipspromenad. Om din närstående vill och kan delta är hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle.


Anmäl dig gärna, så att vi kan planera träffarna. Du anmäler dig via telefon eller e-post till Stina Lindén, 0451-26 87 36.

E-post: anhorigstod@hassleholm.se


Anhörigträffar för dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

För dig som lever nära någon med psykisk ohälsa finns det digitala anhörigträffar. På anhörigträffarna delas tankar, funderingar, oro och glädje tillsammans med andra i samma situation. På dessa träffar kan det som mest vara sex deltagare och en ny grupp kan startas när tillräckligt många har anmält sitt intresse.


Om du är intresserad av att vara med på våra digitala anhörigträffar meddelar du oss via e-post, så återkommer vi till dig.

E-post: anhorigstod@hassleholm.se


Samtalsgrupp för vuxensyskon

Syskonrelationen är en av de längsta vi har i livet. Hur påverkas den när ens syskon har en sjukdom eller en funktionsnedsättning?

 

Kanske är du ett vuxet syskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna? Nationellt kompetenscentrum för anhöriga anordnar kostnadsfria digitala samtalsgrupper för vuxensyskon. Grupperna träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp.

Digital samtalsgrupp för vuxensyskon Länk till annan webbplats.


Skogsbad

För dig som vårdar en närstående finns möjlighet att delta i skogsbad.

Schema och information om skogsbad

Som anhörig kan du ibland vilja prata om din situation och ha ett bollplank för dina tankar. Då kan du få samtalsstöd.

 

Rollen som anhörig

Har du funderingar i din roll som anhörig kan du vända dig till en anhörigkonsulent på Hässleholms kommun för att få samtal och vägledning.

 

Ungdom som missbrukar

Du som är anhörig till en ungdom som missbrukar kan få stöd via Maria Skåne Nordost.

Maria Skåne Nordost - för dig under 25 år med beroendeproblematik.
Här kan du få gratis information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Här kan du träffa läkare, specialistsjuksköterska, kurator, socionom och ungdomsbehandlare.

Kontakta Maria Skåne Nordost

Telefon: 0451-29 87 80.

 

Alkohol, droger, spel eller våld i nära relation

Om du behöver hjälp som anhörig till någon som har problem med alkohol, andra droger eller spel om pengar, så kan du prata med Individ- och familjesupporten. De kan även erbjuda samtalshjälp till dig med närstående som är utsatt för våld i en nära relation.

 

Psykisk ohälsa

Som anhörig till en person med psykisk ohälsa kan du också få stöd via Stöttecenter. Du kan nå dem dygnet runt.

 

Demenssjukdom

Om du är anhörig till en person med demenssjukdom då kan du prata med demenssjuksköterskan.

 

Bekymmer med ekonomin

Om din närstående har bekymmer med ekonomin, kan du prata med våra biståndshandläggare.

 

Ta kontakt med oss

Ring till vårt kontaktcenter för att få hjälp vidare.

Telefon: 0451-26 70 00.

Om du har ett behov av att få vila eller få tid till annat, så kan du som anhörig ansöka om avlösarservice i hemmet. En biståndshandläggare hjälper dig med vilket stöd du kan få. Du når kommunens biståndshandläggare genom att kontakta kontaktcenter på 0451-26 70 00.


Avgifter i Hässleholms kommun

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte bo tillsammans med den du stödjer. Du kan stötta en vän, en granne eller någon annan som inte är en familjemedlem.

Du kan få information om möjligheter och villkor för att få stöd. Du kan också få stödjande samtal, rådgivning, utbildning och avlösning. Du kan gå med i en anhöriggrupp eller vara med i hälsofrämjande aktiviteter.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Varannan torsdag skickar vi också ut ett nyhetsbrev ut som riktar sig till dig som anhörig. Brevet innehåller information om vad som sker på området, både nationellt och lokalt.

Prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: