Hässleholms kommun

Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få olika former av stöd och hjälp. Vi anpassar hjälpen efter dina individuella behov.

Detta kan vi stötta dig med

Du kan få hjälp genom till exempel boendestöd, Case Manager eller kontaktperson.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som du kan träffas och umgås med. Kontaktpersonen hjälper dig att vara med i olika sociala aktiviteter och att göra roliga saker på din fritid. Det här stödet kan passa bra för dig som exempelvis mår dåligt för att du känner dig ensam.

Så ansöker du

Du hör av dig till en biståndshandläggare om du vill ha en kontaktperson. Ring till vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Du kan också ansöka via en blankett.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

Case Manager

Du som lever med psykisk ohälsa eller med en psykisk funktionsnedsättning kan i vissa fall få en så kallad Case Manager, alltså en ärendehanterare. Det innebär att du kan få en person som hjälper dig att samordna dina vård- och stödinsatser.

Tanken är att du ska kunna få återhämtning och arbetssättet, som kallas Case Management, utgår ifrån dina egna mål för hur du vill förändra ditt liv. Med hjälp av din Case Manager kan du få en överblick över ditt nätverk och ett ökat inflytande över din rehabilitering. En Case Manager är ett frivilligt stöd som du kan avsluta när du vill.

Att söka stöd av en Case manager är dock inte ett alternativ till ett akut stöd. En Case manager jobbar med att stödja dig långsiktigt. När du lämnar en förfrågan om att få stöd av en Case manager görs  först en kartläggning av din situation för att veta hur vi eventuellt ska kunna stödja dig. Det innebär att det inte är alla som söker den här typen av stöd kan få det. Ibland kan du behöva någon annan form av stöd eller hjälp. Vi kan då hjälpa dig att lotsa dig vidare så att du kan få rätt hjälp och stöd utifrån din situation.

Det här kan du få hjälp med av en Case Manager:

  • att kartlägga din livssituation för att se vilka insatser du önskar och har behov av.
  • coachning för att du ska kunna hitta de mål och delmål som du vill arbeta mot. Tillsammans gör vi en individuell plan (en så kallad SIP) som utgår från dina mål. SIP:en presenteras sedan på ett möte med en resursgrupp.
  • att kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för att du ska kunna nå dina mål.

Då kan du få stöd av en Case Manager:

  • är minst 18 år
  • är folkbokförd i Hässleholms kommun
  • har drabbats av psykisk ohälsa som påverkar din livssituation och dina möjligheter till ett självständigt liv
  • förutom psykisk ohälsa även har någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning
  • har ett behov av samverkan mellan dina vård- och stödinsatser, som inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Förfrågan om Case Manager

Du kan också göra en förfrågan via blankett.

Gör en förfrågan om Case Manager Pdf, 98.2 kB.

Fyll i och skicka in din förfrågan om att få en Case Manager till oss. Märk kuvertet med "Case Manager".

Skicka till: Viktoriagatan 10, 281 38 Hässleholm.

När vi har tagit emot din förfrågan kontaktar vi dig och bokar en tid för att kartlägga din livssituation. Där efter kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Boendestöd

Att ha ett boendestöd innebär att du får en person som kommer hem till dig och hjälper dig att träna upp dina förmågor. Tanken är inte att boendestödjaren gör saker åt dig, utan att han eller hon hjälper dig att så småningom kunna göra dem helt själv. På så sätt kan du känna dig mer självständig i din vardag.

Boendestödjaren kan till exempel stötta dig i de vardagsaktiviteter eller sysslor i hemmet som du har svårt att göra eller komma igång med själv. Det kan handla om att städa, tvätta, samt handla och laga mat. Det kan också handla om att komma ut och träna på att åka kollektivt, gå promenader eller att vara med på olika aktiviteter. Boendestödjaren kan också stötta dig i dina kontakter med myndigheter och inom sjukvården.

Så ansöker du

Om du behöver en boendestödjare kan du ansöka om detta hos en biståndshandläggare som jobbar antingen inom LSS eller med inriktning mot socialtjänstlagen (SoL). Du kan ringa vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Du akn också ansöka via blankett.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 202.6 kB.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

När boendestödet inleds gör ni en plan där det står vilket stöd som du kommer att få.

Du betalar en fast avgift varje månad från och med den månad som du får en boendestödjare.

Läs mer om avgifter för dig som bor hemma

 

Personligt ombud

Att ha ett personligt ombud är en gratis hjälp för dig som har har ett långvarigt psykiskt funktionshinder som gör att du behöver mycket hjälp. Du kan ansöka om att få ett personligt ombud själv, eller via någon annan. När du har ett ombud kan han eller hon hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter.

Det är helt frivilligt att ha ett personligt ombud. Om du som har ett ombud upplever att du inte behöver hjälpen, kan vi avsluta insatsen efter dina önskemål.

Hässleholms kommun har ett avtal med Personligt ombud i Skåne när det gäller den här tjänsten.

Så ansöker du om personligt ombud

Du ansöker om personligt ombud genom att kontakta Personligt ombud i Skåne.

Personligt ombud i Skåne web Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor

Du kan få ett personligt ombud om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag eller har mått psykiskt dåligt en längre tid.

Nej, det är inte samma sak. Ett personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag och under en begränsad tid. Det är en viktig skillnad mellan personliga ombud och gode man eller förvaltare. Gode män och förvaltare utses av tingsrätten och innehar vanligtvis sina uppdrag som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år.

Ett personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd som du behöver för att kunna leva det liv du vill. Det kan innebära att ombudet hjälper dig med att söka olika stöd- och hjälpinsatser. Exempelvis kan ombudet hjälpa dig att ansöka om att få en god man.

För att få en kontaktperson behöver du kontakta en biståndshandläggare. Att ha en kontaktperson kostar inget. Det finns inga särskilda regler för vilka aktiviteter som du och din kontaktperson kan göra tillsammans, det viktiga är att ni träffas och umgås. Tanken är att du ska få möjlighet att komma ut och göra roliga saker med din kontaktperson.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: