Hässleholms kommun

Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få olika former av stöd och hjälp. Vi anpassar hjälpen efter dina individuella behov.

Detta kan vi stötta dig med

Du kan få hjälp genom till exempel boendestöd, Case Manager eller kontaktperson.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som du kan träffas och umgås med. Kontaktpersonen hjälper dig att vara med i olika sociala aktiviteter och att göra roliga saker på din fritid. Det här stödet kan passa bra för dig som exempelvis mår dåligt för att du känner dig ensam.

Så ansöker du

Du hör av dig till en biståndshandläggare om du vill ha en kontaktperson. Ring till vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Du kan också ansöka via en blankett.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

Case Manager

Du som lever med psykisk ohälsa eller med en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp av en Case manager med att samordna dina vård och stödinsatser. Stödet från en Case manager är frivilligt och du har möjlighet att avsluta stödet när du vill.

Vilket stöd kan en Case Manager erbjuda?

Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Kartlägga din livssituation för att utforska vilken hjälp du är i behov av.
  • Coacha dig för att hitta de mål och delmål som du vill arbeta mot.
  • Kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för att uppnå dina delmål och mål.
  • En individuell plan (SIP) efter dina mål som sedan presenteras på ett möte med en resursgrupp.
  • Stöd med att bjuda in till en resursgrupp samt kontinuerlig uppföljning.

Vem kan få stöd av en Case Manager?

  • Du är 18 år eller äldre och folkbokförd i Hässleholms kommun.
  • Du har en psykisk ohälsa som påverkar din livssituation och dina möjligheter till ett självständigt liv.
  • Du har psykisk ohälsa i kombination med annan sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Du har ett behov av samverkan mellan dina vård- och stödinsatser som inte kan tillgodoses på något annat sätt.

Hur kommer jag i kontakt med en Case manager?

Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att kontakta oss på 0451-267449. Du kan också ansöka via vår e-tjänst nedan.

eller:

Skriv ut och fyll i blanketten från Hässleholms kommuns hemsida och skicka den per post till:

Case manager
Viktoriagatan 10
281 38 Hässleholm

När vi tagit emot din förfrågan kontaktar vi dig och bokar in en tid för att börja kartlägga din livssituation. När kartläggningen är klar sammanfattas och presenteras den för ett Case manager-team som sedan bedömer om stödet från en Case manager kan vara till hjälp för dig i din livssituation.

Förfrågan om Case Manager

Du kan också göra en förfrågan via blankett.

Gör en förfrågan om Case Manager Pdf, 98.2 kB.

Fyll i och skicka in din förfrågan om att få en Case Manager till oss. Märk kuvertet med "Case Manager".

Skicka till: Viktoriagatan 10, 281 38 Hässleholm.

Boendestöd

Att ha ett boendestöd innebär att du får en person som kommer hem till dig och hjälper dig att träna upp dina förmågor. Tanken är inte att boendestödjaren gör saker åt dig, utan att han eller hon hjälper dig att så småningom kunna göra dem helt själv. På så sätt kan du känna dig mer självständig i din vardag.

Boendestödjaren kan till exempel stötta dig i de vardagsaktiviteter eller sysslor i hemmet som du har svårt att göra eller komma igång med själv. Det kan handla om att städa, tvätta, samt handla och laga mat. Det kan också handla om att komma ut och träna på att åka kollektivt, gå promenader eller att vara med på olika aktiviteter. Boendestödjaren kan också stötta dig i dina kontakter med myndigheter och inom sjukvården.

Så ansöker du

Om du behöver en boendestödjare kan du ansöka om detta hos en biståndshandläggare som jobbar antingen inom LSS eller med inriktning mot socialtjänstlagen (SoL). Du kan ringa vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00. Biståndshandläggarnas telefontider är: måndag, tisdag, torsdag och fredag 8:30-9:30 samt onsdag 13:30-14:30.

Du akn också ansöka via blankett.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt LSS Pdf, 202.6 kB.

Ansök om insatser för funktionshindrade enligt SoL Pdf, 150.8 kB.

När boendestödet inleds gör ni en plan där det står vilket stöd som du kommer att få.

Du betalar en fast avgift varje månad från och med den månad som du får en boendestödjare.

Läs mer om avgifter för dig som bor hemma

 

Personligt ombud

Att ha ett personligt ombud är en gratis hjälp för dig som har har ett långvarigt psykiskt funktionshinder som gör att du behöver mycket hjälp. Du kan ansöka om att få ett personligt ombud själv, eller via någon annan. När du har ett ombud kan han eller hon hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter.

Det är helt frivilligt att ha ett personligt ombud. Om du som har ett ombud upplever att du inte behöver hjälpen, kan vi avsluta insatsen efter dina önskemål.

Hässleholms kommun har ett avtal med Personligt ombud i Skåne när det gäller den här tjänsten.

Så ansöker du om personligt ombud

Du ansöker om personligt ombud genom att kontakta Personligt ombud i Skåne.

Personligt ombud i Skåne web Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor

Du kan få ett personligt ombud om du har fyllt 18 år och har svårigheter i din vardag eller har mått psykiskt dåligt en längre tid.

Nej, det är inte samma sak. Ett personligt ombud arbetar direkt på ditt uppdrag och under en begränsad tid. Det är en viktig skillnad mellan personliga ombud och gode man eller förvaltare. Gode män och förvaltare utses av tingsrätten och innehar vanligtvis sina uppdrag som utses av tingsrätten och är ett uppdrag som vanligtvis sträcker sig över många år.

Ett personligt ombuds uppdrag är att hjälpa dig att få det stöd som du behöver för att kunna leva det liv du vill. Det kan innebära att ombudet hjälper dig med att söka olika stöd- och hjälpinsatser. Exempelvis kan ombudet hjälpa dig att ansöka om att få en god man.

För att få en kontaktperson behöver du kontakta en biståndshandläggare. Att ha en kontaktperson kostar inget. Det finns inga särskilda regler för vilka aktiviteter som du och din kontaktperson kan göra tillsammans, det viktiga är att ni träffas och umgås. Tanken är att du ska få möjlighet att komma ut och göra roliga saker med din kontaktperson.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: