Hässleholms kommun

Daglig verksamhet på företag

För dig som vill är det möjligt att ha daglig verksamhet på ett företag. Ofta har du en handledare på plats på företaget. Du kan vända dig till handledaren om du behöver hjälp eller har frågor.

Kontakta daglig verksamhet

Du når alla dagliga verksamheter genom att kontakta kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00.

Arbetsanpassare - praktik på ett företag

När du har din dagliga verksamhet på ett företag kallas det för individintegrerad praktik. Du får då kontakt med en så kallad arbetsanpassare, som då och då besöker dig på företaget, men inte är på plats där varje dag. Istället jobbar du tillsammans med personalen på företaget.

Om du vill ha praktik på ett företag bokar vi in ett möte tillsammans så att du kan berätta vad du är intresserad av och vilket företag du eventuellt vill söka praktik på.

Vi har ett samarbete med ICA Kvantum. Det gör att du som vill kan be att få ha din dagliga verksamhet där. Dina arbetsuppgifter kan i så fall vara att till exempel packa upp varor, hjälpa kunder och göra snyggt i hyllorna.

En handledare från daglig verksamhet finns på plats för att ge dig handledning. Det ger dig som vill ha daglig handledning möjlighet att ha din dagliga verksamhet i en butik.

På en individintegrerad arbetsplats praktiserar du som deltagare tillsammans med personalen på arbetsplatsen. Att praktisera på en individintegrerad arbetsplats passar dig som är motiverad, kan arbeta med en viss grad av självständighet samt klarar av att sköta tider och kontakter.

 

Vilken typ av arbetsplats och arbetsuppgifter det handlar om kan variera, men är alltid anpassat efter dina behov och önskemål. På arbetsplatsen får du en eller flera handledare som hjälper till och stöttar dig.

 

Utvecklingscenters arbetsanpassare stöttar både dig och övrig personal på arbetsplatsen. Du och arbetspassaren följer regelbundet upp hur det går för dig. Arbetsanpassaren samordnar också kontakter med andra, till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Du som deltar i en daglig verksamhet är försäkrad under din arbetstid. Du får också en så kallad habilitetsersättning som är baserad på din närvaro.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: