Hässleholms kommun

Flogas Sverige AB - sevesoanläggning - sevesoanläggning

Flogas Sverige AB distribuerar gasol och andra energigaser. Transporterna sker med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar och gasen lastas om i Hässleholm.

Flogas Sverige AB

Flogas Sverige AB
Adress:Brännkyrkagatan 63, 118 22 Stockholm
Telefon:
08-675 00 80

Transporter och omlastning

Flogas Sverige AB säljer och distribuerar gasol och andra energigaser över hela Sverige. Transporterna sker med specialanpassade järnvägsvagnar och särskilda tankbilar.

Flogas lastar om gasol i Hässleholm. På omlastningen flyttas gasol (propan) från järnvägsvagnar till tankbilar, och distribueras vidare i Södra Sverige. Gasol klassas som en extremt brandfarlig gas, men som i sig inte är giftig och som vid rätt hantering inte ska påverka varken människor eller närmiljö.

Kemikalier och risker

Gasol är en extremt brandfarlig gas, färglös, tyngre än luft, och kan därför ibland samlas i lågt liggande områden. Gasol luktar illa p.g.a. ett tillsatt luktmedel och utsläpp av vätska bildar ett kallt vitt moln vid läckage.

Om det blir ett läckage av gasolvätska ska du tänka på att ett lett vitt gasmoln kan ge köldskador. och ett antänt gasmoln eller läckage kan ge andra skador på grund av brand och värme.

Hur du varnas och vad du kan göra då

Om en olycka inträffar används varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Systemet består dels av meddelande i radio P4 (Radio Blekinge) och TV, dels av signalen ”Viktigt meddelande”.

Alla uppmaningar och instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en eventuell olycka.

Förebyggande arbete

Flogas vidtar åtgärder på omlastningsplatsen för att minska riskerna, förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

De vanligaste åtgärderna

  • Droppfria kopplingar
  • Kameraövervakning
  • Gaslarm
  • Nödstopp
  • Brandlarm

På omlastningen finns brandpost, släckutrustning och brandlarm för att i så hög grad som möjligt begränsa följderna av en olycka. Personal och räddningstjänst har övningar på omlastningsplatsen och tillsyn av verksamheten sker både av Räddningstjänsten och Länsstyrelsen.

Tillsyn av verksamheten

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen. Vänd dig till Länsstyrelsen för att ta få veta när den senaste tillsynen gjordes.

Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: