Hässleholms kommun

Minnesanteckningar och mötestider kommunala tillgänglighetsrådet

Här hittar du kommunala tillgänglighetsrådets minnesanteckningar och mötestider.

Minnesanteckningar

Tidigare års minnesanteckningar

Kommunala tillgänglighetsrådets mötesdagar 2024

Kommunala tillgänglighetsrådets möten är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Mötesdagar

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

-

19

-

18*

21

-

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

-

17

29**

-

9

Kommunala tillgänglighetsrådets möten inleds med en informationsstund tillsammans med kommunala pensionärsrådet (KPR).

* Tillgänglighetsvandring. ** Informationsdag (gemensam med KPR).

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: