Hässleholms kommun

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för personer med funktionsnedsättning och kommunens styrelser och nämnder. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

Kommunala tillgänglighetsrådettillgänglighetsrådet, KTR, består av tolv ledamöter. Fem ledamöter utses från kommunens nämnder och sju ledamöter med ersättare från organisationerna för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter från kommunens nämnder:

 • kommunstyrelsen
 • omsorgsnämnden
 • miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 • barn- och utbildningsnämnden
 • tekniska nämnden.

Följande organisationer är representerade i rådet:

 • FUB Hässleholm
 • Demensföreningen Hässleholm
 • Synskadades Riksförbund, SRF Norra Skåne
 • Handikappidrottsföreningen, HIF Klinten.
 • Hörselskadades Riksförbund, HRF i Hässleholm
 • Riksförbundet HjärtLung Hässleholm
 • Neuro Hässleholmsbygden
 • Dyslexiföreningen Hässleholm
 • Dövas förening "Göingen" Hässleholm
 • Reumatikerföreningen i Hässleholm
 • Hässleholms fibromyalgiförening

Ordförande i tillgänglighetsrådet är ledamot från kommunstyrelsen. Vice ordförande utses bland ledamöterna från organisationerna representerade i rådet.

Mötestider, minnesanteckningar med mera

Kommunala tillgänglighetsrådets minnesanteckningar och mötesdagar

Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente Pdf, 126.3 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: