Hässleholms kommun

Regler för kulturpris och kulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden handlägger på uppdrag av kommunfullmäktige årligen utdelning av kulturpris och kulturstipendium. Syftet är att uppmärksamma insatser som bidrar till att utveckla kulturlivet i Hässleholms kommun.

Vem kan få kulturpris?

Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturminnesvård eller andra jämförbara områden*. Priset kan också betraktas som belöning för en längre tids ideell kulturell välgärning.

Personen/personerna måste vara födda eller bosatta inom Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen.

Kulturpris kan ej sökas. Förslag från allmänhet ska skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen. Priset kan ej delas ut till person aktiv i kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen.

Vem kan söka kulturstipendium?

Kulturstipendium utdelas till yngre person för lovande förutsättningar inom de områden som anges ovan*. Stipendiet ska göra det möjligt för mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt, till exempel studieresor, forskning, fortbildning med mera. Stipendiet utdelas inte som bidrag till grundutbildning. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hur stipendiet ska användas för utveckling och progress.

Personen/personerna måste vara födda eller bosatta inom Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen.

Kulturstipendium ska sökas. Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • Beskrivning av hur stipendiet ska användas
  • Referenser, betyg och andra handlingar som stärker kandidaten. Till exempel tidningsklipp, recensioner eller arbetsprover.

När är deadline?

Både nomineringar till kulturpris och ansökningar till kulturstipendium måste vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 9 september.

Handlingarna skickas till: Hässleholms kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen, 281 80 Hässleholm eller på mail till kulturfritidsnamnden@hassleholm.se.

Kontakta oss gärna vid frågor genom att skicka e-post till Catharina Hjalmarsson eller ringa 0451-26 71 03.

Kommunens åtaganden

Kultur- och fritidsförvaltningen ska senast 3 veckor före förslagstidens utgång genom annons i lokaltidning, information på kommunens hemsida och på andra sätt meddela allmänheten om att kulturpristagare kan nomineras och kulturstipendium kan sökas. I den informationen sista ansökningsdag tydligt framgå. Ansökan eller nominering ska göras skriftligen per post eller e-post till adressen ovan.


Kulturpris och –stipendium utgår inom ramen för av fullmäktige beviljat anslag. Priset och stipendiet kan utgå till en person eller fördelas på flera mottagare och utdelas under hösten enligt beslut av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska kort bifoga motivering till besluten om pristagare och stipendiater.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: