Hässleholms kommun

Hässleholms stadsbyggnadspris

Sedan 2021 delar Hässleholms kommun ut Hässleholms stadsbyggnadspris. Syftet är att uppmärksamma byggnader, miljöer eller platser i kommunen som bidragit till en god boendemiljö.

Stadsbyggnadspris 2021 bronsplakett

Vinnaren eller vinnarna av Hässleholms stadsbyggnadspris får en bronsplakett formgiven av konstnären Nelly Nilsson Nyberg. Foto: Hässleholms kommun

Tre olika kategorier

Priset uppmärksammar god gestaltning i tre olika kategorier:

  1. Nybyggnad
  2. Stadsmiljö som en park eller ett torg, en bebyggelsemiljö eller ett landskapsprojekt
  3. Om- eller tillbyggnad eller restaurering av byggnad eller bebyggelsemiljö

Vinnaren ska ha bidragit till ett ökat intresse för god arkitektur och innovativt byggande som skapat väl gestaltade livsmiljöer samt bidragit till att förstärka staden Hässleholm, dess landskapsbild och dess kringliggande tätorters unika kvaliteter.

Vinnarna får bronsplakett

Förutom den fina titeln består priset av en bronsplakett formgiven av konstnären Nelly Nilsson Nyberg. En jury, bestående av både politiker och tjänstepersoner, väljer ut vinnaren/vinnarna bland de nominerade bidragen. Byggnaden, bebyggelsemiljön eller anläggningen ska ha färdigställts under de senaste fem åren.

Du kan nominera

Nu kan du nominera till 2024 årsstadsbyggnadspris. Fram till den 31 augusti kan du lämna ditt förslag.

Nominera din kandidat Länk till annan webbplats.

2023 års pristagare
Projekt Grönängen

Färdigställt: 2023

Nyckelaktörer: Mats Olsson, chef på byggprojektenheten, Jonny Persson, byggprojektledare, från tekniska förvaltningen samt Nesso arkitektur och totalentreprenören MVB

Juryns motivering: Tekniska förvaltningen har genom projektet skapat funktionella och anpassade byggnader på en plats med stora utmaningar. Med god arkitektonisk utformning och anpassad skala skapas byggnader som på ett bra sätt smälter in men ändå sticker ut i ett redan bebyggt område. Med unika lösningar skapas en plats för många lekfulla individers unika behov.

Genom att våga testa nya idéer, hitta unika lösningar samt tagit stor hänsyn till elevernas behov finns nu en nygammal skola där en ny generation av barn kan få verka och utvecklas i en trygg och stimulerande miljö.

Grönängsskolan sedd utifrån.

Tidigare pristagare

Mässen 1

Mässen 1 fick 2022 års stadsbyggnadspris. Foto: Hässlehem

2022
Mässen 1

Typ av projekt: Restaurering/om- och tillbyggnad
Byggherre: Hässlehem
Arkitekt: Karin Petterssons Arkitektbyrå AB
Färdigställt: 2021
Fastighetsbeteckning: Mässen 1
Adress: Kanslihusvägen 15

Bensonhuset

Bensonhuset. Foto: Åke Johansson

2021
Bensonhuset

I kategorin ”om- tillbyggnad och/eller restaurering av byggnad eller bebyggelsemiljö”.

Typ av projekt: Restaurering/om- tillbyggnad
Byggherre: Blocket förvaltning AB
Arkitekt: Mats Svensson, Svensson Arkitektur & Design
Färdigställt år: 2021
Fastighetsbeteckning: Orgelbyggaren 3
Adress: Första Avenyn 18

Kvarteret Spelet

Kvarteret Spelet. Foto: K-Fastigheter

2021
Kv Spelet 1

I kategorin ”Nybyggnation”.

Typ av projekt: Hyresfastighet, 18 hyresrätter
Byggherre: K-Fastigheter
Arkitekt: Hans Gösta Hansson, Arkitekt Hansson AB
Färdigställt år: 2018
Fastighetsbeteckning: Spelet 1
Adress: Löjtnant Granlunds väg 2B

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: