Socialförvaltningen

Besöksadress

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Familjens hus

Tredje Avenyen 27 Länk till annan webbplats.

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Skicka ett meddelande till:

Folkölsförsäljning

Du som säljer folköl måste anmäla detta till den kommunen där försäljningsstället ligger.

Anmäl försäljning

Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas. Du måste även anmäla om du slutar att sälja.


För att få sälja folköl krävs att verksamheten stadigvarande säljer livsmedel och är registrerad som en godkänt anläggning för hantering av livsmedel. Vidare fordras att säljaren utövar egen kontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har erforderliga kunskaper för folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.

Gränsen för tillstånd går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver tillstånd.

Tillsyn

Tillsynsenheten gör årligen tillsynsbesök på de ställen som säljer folköl.

Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen.

Sidan uppdaterades