Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Pia Sandell

Telefon: 0451-26 65 27

Skicka meddelande till

Brandfarlig vara

Du behöver ha tillstånd för att hantera brandfarliga varor i din verksamhet och i större mängder på ett säkert sätt. Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarliga varor.

Vad är brandfarlig vara?

En brandfarlig vara är exempelvis:.


  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har en flampunkt som är lägre än 100°C, bland annat bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat.

 

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om brandfarliga varor samt allmänna råd och vägledningar.

MSB om brandfarlig vara Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter och vägledning

Du behöver ansöka om tillstånd för brandfarlig vara. Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd.


Blankett ansökan brandfarlig vara Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 326 kB)

Blankett anmälan föreståndare brandfarlig vara Pdf, 251 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 251 kB)

Vägledning ifyllnad av ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Pdf, 168 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 168 kB)

Kontakta räddningstjänsten 


Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.

Tillståndspliktig mängd

Du får hantera en viss mängd av brandfarliga varor utan att du behöver ha tillstånd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om vilka mängder av brandfarliga varor du får hantera och när du behöver söka tillstånd.

MSB om tillståndspliktig mängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillståndsprocessen

Du som ansöker kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.


Räddningstjänsten tar ut en avgift för att hantera tillståndet. Kostnaden beror på hur mycket tid handläggarna har lagt på ärendet. 


1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får tillståndsansökan diarieförs denna och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ärendet.

 

2. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen

När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera explosiva varor.

7. Granskningsprotokoll

Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas

Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera explosiv vara. Ärendet är därmed avslutat.

 

Vill du veta mer?

Kontakta räddningstjänsten för mer information.

Kontakta räddningstjänsten

Sidan uppdaterades