Hässleholms kommun

Säkerhet för företag och organisationer

Som företagare eller medlem i en organisation finns det mycket som du ska tänka på när det gäller säkerheten. Du behöver till exempel ha ett giltigt brandskydd och ha eventuella tillstånd för att kunna driva din verksamhet.

Förebyggande åtgärder

Du som äger eller använder en byggnad eller anläggning är skyldig att göra de åtgärder som behövs för att förebygga en brand. Du ska också göra åtgärder för att hindra och begränsa skador som kan uppstå efter en brand eller en olycka.

Tillsyn av brandskydd

Räddningstjänsten genomför tillsyner för att säkerställa att din verksamhet uppfyller de krav som finns enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om tillsyn enligt lagen Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten kan ta ut en avgift för tillsynen. Det är kommunfullmäktige i Hässleholms kommun som beslutar om avgiften.

Automatlarm

Ett automatiskt brandlarm är ofta kopplat direkt till räddningstjänsten via en larmcentral. Larmet är till för att skydda personer i en byggnad genom att ge en tidig indikation om att byggnaden behöver utrymmas.  

Insatskort och insatsplan

En insatsplan hjälper räddningstjänsten att snabbt hitta rätt i er verksamhet om olyckan är framme. Insatsplanen kan också ge information om särskilt skyddsvärd egendom i verksamheten och därmed bidra till att minska kostnaden för skadorna vid en brand. Hör av dig till räddningstjänsten via vårt kontaktcenter för stöd och råd i arbetet med att ta fram en insatsplan.

Hör av dig till kontaktcenter

Säkerhet vid evenemang

Om du ska ha ett evenemang behöver noga tänka igenom och organisera för att kunna ha en trygg och säker tillställning. Du kan få råd och stöd i din planering av räddningstjänsten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskad om säkerhet för evenemang Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: