Hässleholms kommun

Explosiv vara

Om du har en verksamhet som hanterar explosiva varor behöver du ha tillstånd för det. Det finns lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen av explosiva varor.

Det här är explosiva varor

Exempel på explosiva varor är:

  • sprängämnen
  • tändmedel
  • krut, ammunition och pyrotekniska artiklar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur man ska hantera explosiva varor. Det är också MSB som bestämmer vad som är en explosiv vara.

MSB om explosiva varor Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för explosiv vara

Du behöver ansöka om tillstånd för explosiv vara. Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd.

Ansök om tillstånd för hantering av explosiv vara Pdf, 459.4 kB.

Anmälan om föreståndare av explosiv vara Pdf, 270.7 kB.

Anmälan om personer med betydande inflytande för hantering av explosiv vara Pdf, 340.1 kB.

Anmälan om deltagare för hantering av explosiv vara Pdf, 350.6 kB.

Vägledning för hur du fyller i din ansökan om tillstånd för explosiv vara Pdf, 275.5 kB.

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara Pdf, 311.2 kB.

Tillstånd för explosiv vara

Du behöver i princip alltid ha tillstånd för att förvara, hantera och överföra explosiva varor.

Det finns några undantag när du inte behöver tillstånd. Du behöver inte ha tillstånd för hantering om du:

  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha ammunition eller vapen, och om du förvarar ammunition till det aktuella vapnet
  • har tillstånd enligt vapenlagen att ha vapen och om du hanterar max fem kilo krut i riskgrupp för det vapnet, alternativt 1,3 eller 1,4 kilo för eget bruk
  • förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor. Exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där du får hantera max högst fem kilo för eget bruk utan tillstånd.

Så går tillståndsprocessen till

Du som ansöker kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får din tillståndsansökan diarieför vi den och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ärendet.

2. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen

När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera explosiva varor.

7. Granskningsprotokoll

Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas

Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera explosiv vara. Ärendet är därmed avslutat.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: