Hässleholms kommun

Brandfarlig vara

Du som yrkesmässigt hanterar brandfarliga varor som gaser och vätskor måste söka tillstånd för detta. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten.

Stort regelverk

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt.

Det här är brandfarlig vara

En brandfarlig vara är till exempel:

  • brandfarlig gas, till exempel gasol och acetylen
  • brandfarliga vätskor som har en flampunkt som är lägre än 100°C, bland annat bensin och spolarvätska
  • vissa särskilt angivna brandreaktiva varor, till exempel organiska peroxider och ammoniumnitrat.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om brandfarliga varor och vägledning.

MSB om brandfarlig vara Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för brandfarlig vara

Du behöver ansöka om tillstånd för brandfarlig vara. Det finns en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketten med den information som räddningstjänsten behöver för att kunna avgöra om du får tillstånd. Räddningstjänsten tar ut en avgift när du söker tillstånd och får tillsyn.

Ansök om tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 382.3 kB.

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara Pdf, 284 kB.

Anmälan om personer med betydande inflytande för hantering av brandfarlig vara Pdf, 340.1 kB.

Vägledning för hur du fyller i din ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Pdf, 203 kB.

Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara Pdf, 311.2 kB.

Tillståndspliktig mängd

Du får hantera en viss mängd av brandfarliga varor utan att du behöver ha tillstånd. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer information om vilka mängder av brandfarliga varor du får hantera och när du behöver söka tillstånd.

MSB om tillståndspliktig mängd Länk till annan webbplats.

Så går tillståndsprocessen till

Du som ansöker om tillstånd för brandfarlig vara kan följa de olika stegen i processen om tillståndet.

1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis

När räddningstjänsten får din tillståndsansökan diarieför vi den och en tillståndshandläggare får ärendet. Du kommer att få ett mottagningsbevis med information om ditt ärende.

2. Granskning av ansökan

Handläggaren kontrollerar din ansökan och dina handlingar.

3. Begäran om komplettering?

Om tillståndshandläggaren bedömer att det saknas viktig information eller om du behöver ändra något i din ansökan får du en begäran om komplettering.

4. Granskning av komplettering

Om du har behövt komplettera din ansökan granskar handläggaren dina handlingar igen. Om du skulle komplettera med fler uppgifter kontaktar handläggaren dig.

5. Tillståndsbevis

Handläggaren skriver ett tillståndsbevis när handlingarna är kompletta. Du får beviset och det är väldigt viktigt att du läser igenom det noga.

6. Kontroll av anläggningen

När du har fått tillståndsbeviset gör räddningstjänsten en granskning av din anläggning. Räddningstjänsten kontrollerar att du hanterar och förvarar varorna på rätt sätt och enligt de villkor som finns i ditt tillstånd. När du har fått en godkänd granskning, eller när du har åtgärdat brister från kontrollen, kan du få börja hantera brandfarliga varor.

7. Granskningsprotokoll

Räddningstjänsten skriver ett granskningsprotokoll när granskningen är gjord.

8. Tillståndet gäller och ärendet avslutas

Om det inte finns några brister vid granskningen, eller om bristerna har åtgärdats, gäller tillståndet för att hantera brandfarlig vara. Ärendet är därmed avslutat.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: