Hässleholms kommun

Brandskydd

Enligt lag har du som är fastighetsägare och verksamhetsutövare det yttersta ansvaret för brandskyddet i byggnaden. Tänk på att hålla dig uppdaterad om vilka regler som gäller.

Aktuella regler

Det finns olika krav på brandskyddet i en byggnad eller anläggning beroende på vilken verksamhet du har. Detta beror på att brandriskerna ser olika ut.

Läs vilka regler som gäller om brandskydd på Boverkets webbplats:
Boverket om brandskydd Länk till annan webbplats.

Dokumentation om ditt brandskydd

Alla byggnader ska ha brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd stämmer med kraven i Boverkets byggregler (BBR). Undantaget är komplementbyggnader under 15 kvadratmeter, det vill säga friggebodar.

Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som tillsammans ansvarar för att brandskyddsdokumentationen är upprättad och aktuell. Brandskyddsdokumentationen ska bland annat innehålla information om hur byggnadens brandskydd är utformat, till exempel med utrymningsdörrar och sprinklersystem.

Brandskyddsdokumentation för slutbesked

Planerar du en ny byggnad, ska du planera in brandskyddet tidigt i byggprocessen. Det brukar också kallas brandskyddsbeskrivning.

Brandskyddsdokumentation är ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer som arkitekt, konstruktör, VVS och el.

För att få börja använda en ny byggnad måste du ha fått ett slutbesked. För att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska kunna fatta det beslutet måste du skicka in din brandskyddsdokumentation.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: