Hässleholms kommun

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Var ute i god tid

En anmälan om installation av värmepumpsanläggning ska lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd. Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde.

Anmäl eller ansök om att installera värmepump Pdf, 462.8 kB.

Rita ut platsen på en karta

Rita ut den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål på en karta. Vattenbrunnar, vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.

Borrar du på annans mark, eller närmre än tio meter från grannen, skickar vi din anmälan till fastighetsägaren eller grannen för att få deras synpunkter.

Avgifter för handläggning år 2022

Bergvärme 1-3 borrhål

- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


5 315 kr
8 504 kr

Bergvärme >3 borrhål

Timavgift 1 063 kr/ timme

Ytjordvärme
- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


3 189 kr
4 252 kr

Anläggningar för mycket stora värmepumpar (>10 MW uttagen eller tillförd effekt)

14 882 kr

Övriga anläggningar
- utanför vattenskyddsområde
- inom vattenskyddsområde


5 315 kr
6 378 kr

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: