Hässleholms kommun

Uppvärmning

Det finns flera sätt att värma upp ett hus på. Om du ska välja fjärrvärme, solenergi, pellets, värmepump, elupp­värmning, ved eller olja beror på var du bor, din ekonomi samt hur ditt hus är uppbyggt. Det finns både för- och nackdelar med de olika uppvärmnings­sätten.

Olika värmekällor

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen genom element eller en golvvärmeslinga. Till ett vattenburet system kan du koppla olika värmekällor som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme.

Vissa installationer kräver anmälan. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för information.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Byta uppvärmningskälla

Vid byte av uppvärmningskälla, från fastbränsle eller olja till exempelvis värmepump, kan du behöva förbättra ventilation och uppvärmning i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått för att undvika framtida fuktskador. Du kan även behöva se över ventilationen i övriga huset om huset har självdragsventilation. Luftomsättningen i huset minskar om du byter den syreförbrukande uppvärmningen (förbränning av olja, ved, pellets, flis) till en värmepump.

Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt. Därför bör du göra en radonmätning i huset, även om det redan finns en mätning sedan tidigare.

Radon

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: