Hässleholms kommun

Uppvärmning

Det finns flera sätt att värma upp ett hus på. Om du ska välja fjärrvärme, solenergi, pellets, värmepump, elupp­värmning, ved eller olja beror på var du bor, din ekonomi samt hur ditt hus är uppbyggt. Det finns både för- och nackdelar med de olika uppvärmnings­sätten.

Olika värmekällor

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen genom element eller en golvvärmeslinga. Till ett vattenburet system kan du koppla olika värmekällor som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme.

Vissa installationer kräver anmälan. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för information.

E-post till byggnadsnamnden@hassleholm.se

Byta uppvärmningskälla

Vid byte av uppvärmningskälla, från fastbränsle eller olja till exempelvis värmepump, kan du behöva förbättra ventilation och uppvärmning i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått för att undvika framtida fuktskador. Du kan även behöva se över ventilationen i övriga huset om huset har självdragsventilation. Luftomsättningen i huset minskar om du byter den syreförbrukande uppvärmningen (förbränning av olja, ved, pellets, flis) till en värmepump.

Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt. Därför bör du göra en radonmätning i huset, även om det redan finns en mätning sedan tidigare.

Radon

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: