Hässleholms kommun

Energi- och klimatplan

Alla kommuner ska arbeta för att kommunen använder energi så effektivt som möjligt, samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

En ny plan tar form

Kommunfullmäktige antog den plan som nu gäller år 2010. Planen omfattar även klimatfrågan och heter därför Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplanen Pdf, 734 kB.

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny energi- och klimatplan. Förslaget har godkänts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige som förväntas fatta beslut i ärendet innan midsommar.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: