Hässleholms kommun

Energi- och klimatplan

Alla kommuner ska arbeta för att kommunen använder energi så effektivt som möjligt, samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

En ny plan tar form

Kommunfullmäktige antog den plan som nu gäller år 2010. Planen omfattar även klimatfrågan och heter därför Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplanen Pdf, 734 kB.

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny energi- och klimatplan. Förslaget ska presenteras för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i höst. Om nämnden godkänner planen går den vidare till kommunfullmäktige som beslutar om de ska anta den nya planen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: