Val inför förskoleklass

Du som har barn som ska börja i förskoleklass läsåret 2022/2023 ska välja grundskola via vår e-tjänst. Detta gäller för barn som är folkbokförda i Hässleholms kommun. Skolvalet är öppet den 1 februari till och med den 25 februari 2022

Gör ett aktivt skolval

Från och med i år ska du som vårdnadshavare välja skola till ditt barn inför förskoleklass. Tidigare har ditt barn automatiskt fått plats på en skola nära ert hem. Om du inte aktivt väljer skola och det inte finns platser kvar på den skola som du vill att ditt barn ska gå på, får ditt barn en plats på en annan skola i Hässleholms tätort. Detta gäller för Grönängsskolan, Linnéskolan, Ljungdalaskolan, Läredaskolan, Röinge skola och Västerskolan.


Du som bor utanför Hässleholms tätort i någon av våra kransorter ska också välja skola till ditt barn inför förskoleklassen.


Tänk på att önskemålet av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts. Vi erbjuder inte skolskjuts inom Hässleholms tätort. Bor du utanför Hässleholms tätort och har rätt till skolskjuts kan även detta påverkas när du gör ditt val.

Skolskjutsregler i Hässleholms kommun Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.


Så ansöker du i skolvalet

Du ansöker om plats i grundskola via vår e-tjänst. I undantagsfall kan du ansöka via blankett. När du ansöker om plats i grundskola inför förskoleplats ska du rangordna tre skolor. Det är viktigt att du gör tre val, eftersom det ökar chansen att ditt barn får plats på någon av de skolor du har önskat. Tänk på att det kan hända att en skola får fler ansökningar än det finns platser för eleverna.


Samtliga vårdnadshavare måste godkänna valen av skola för att ansökan ska vara giltig. Du kan ansöka mellan den 1 februari och den 25 februari via länken nedan.


Ansök om skola inför förskoleklass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Blankett i undantagsfall

Du kan ansöka om plats i grundskola genom att fylla i en blankett, om du inte har bank-Id eller om någon i din familj har skyddade personuppgifter.


Här kan du hämta blanketten:

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1 i Hässleholm.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C i Hässleholm.

Du som vårdnadshavare får besked om vilken skola ditt barn har fått plats i cirka fyra veckor efter att skolvalet har stängt. Du får ett e-postmeddelande om att du ska logga in i vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Om du har ansökt via blankett får du hem ett brev med beslutet.

Efter att du har fått beslut om placering i förskoleklass, har du möjlighet att göra ett omval. E-tjänsten för omval inför läsåret 2022/2023 är öppen den 19 april - 22 april 2022.


Omval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan ansöka om plats i grundskola genom att fylla i en blankett, om du inte har bank-Id eller om någon i din familj har skyddade personuppgifter.


Här kan du hämta blanketten:

  • Kontaktcenter i Stadshuset, Nytorget 1 i Hässleholm.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen, Havremagasinet, Väpnaregatan 13 C i Hässleholm.


Beslut efter omval

Om du har gjort ett omval får du ett nytt beslut i början av maj 2022.

Du får då ett e-postmeddelande om att du ska logga in i vår e-tjänst för att ta del av beslutet. Om du har ansökt via blankett får du hem ett brev med beslutet om vilken skola ditt barn har fått plats på.

Sidan uppdaterades