Hässleholms kommun

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

I Hässleholms kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Hässleholm.

På webbplatsen Verksamt.se finns också bra tips och råd. Här finns även mallar för till exempel affärsplan, som du kan använda dig av innan du kontaktar organisationerna.

Den som vill starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Hässleholm måste ansöka om att bli godkänd hos barn- och utbildningsförvaltningen.


För att ansökan ska kunna behandlas så snart som möjligt är det viktigt att alla uppgifter och begärda bilagor finns med, se den anvisning som finns.


Anvisningar för ansökan om fristående verksamhet Pdf, 127 kB.


När vi har tagit emot din ansökan utreder vi om din verksamhet har de förutsättningar som krävs för att leva upp till lagstiftningen. Du är skyldig att själv sätta dig in i lagstiftningen.


Beslut fattas i barn- och utbildningsnämnden och målsättningen är att processen inte ska ta längre tid än fyra månader. Ansök i god tid före den planerade verksamhetsstarten.


Skicka ansökan till

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

När du som enskild vill starta en fristående förskola eller fritidshem gör vi en så kallad ägar- och ledningsprövning.

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i vår tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av ägar- och ledningsprövning i dagsläget.


Underlag för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamhet Pdf, 284.2 kB.

Det kan krävas bygglov från miljö- och stadsbyggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov.

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen så snart du hittat en lokal du är intresserad av för att kolla upp förutsättningarna för din verksamhet.

Du som vill bedriva förskola, fritidshem eller öppen förskola måste anmäla detta till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnden minst sex veckor i förväg. Anmälningsplikten finns för att nämnden ska få information om nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: