Hässleholms kommun

Starta fristående grund- eller gymnasieskola

I Hässleholms kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman. Här har vi samlat information för dig som vill starta en fristående grund- eller gymnasieskola i Hässleholm.

På webbplatsen Verksamt.se finns också bra tips och råd. Här finns även mallar för till exempel affärsplan, som du kan använda dig av innan du kontaktar organisationerna.

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för fristående grund- och gymnasieskolor. På Skolinspektionens webbplats kan du läsa om krav på juridisk person för att kunna starta en fristående verksamhet samt hur det går till.

Det kan krävas bygglov från miljö- och stadsbyggnadsnämnden om du ska bygga om en lokal, om lokalen får ändrad användning eller om det ska sättas upp en skylt på fasaden eller dylikt. Tänk på att det kan ta lång tid att få ett bygglov. Kontakta en miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen så snart du hittat en lokal du är intresserad av för att kolla upp förutsättningarna för din verksamhet.

 

Länk till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Du som vill bedriva grund- eller gymnasieskola måste anmäla detta till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd minst sex veckor i förväg.

Anmälningsplikten finns för att miljönämnden ska få information nya verksamheter och ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så att det finns möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter skulle komma in i samband med anmälan.

 

Länk till miljö- och stadsbyggnadsförvalningen

Du behöver också registrera att verksamheten hanterar livsmedel. Det gör du till kommunens miljö- och stadsbyggnadsnämnd.

 

Länk till miljö- och stadsbyggnadsförvalningen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: