Hässleholms kommun

Ventilation, Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Som fastighetsägare ansvarar du för att ventilationssystemen i dina byggnader ses över med jämna mellanrum.

Olika krav för olika byggnader

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Kraven på kontroll ser olika ut för olika byggnader.

De flesta en- och tvåbostadshus ska kontrolleras vid ett tillfälle (vid byggnation), medan flerbostadshus ska kontrolleras återkommande.

Därför finns OVK

Dåligt underhåll gör att ventilationssystemen fungerar sämre, till slut så dåligt att de inte uppfyller kraven. Följden blir en dålig inomhusmiljö.

Sakkunnig kontrollant

Kontrollen av ventilationssystemet ska göras av en sakkunnig kontrollant. Efter arbetet ska kontrollanten skicka in protokollet till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Ändra eller sätta in ny ventilation?

Ska du sätta in en ny ventilationsanläggning eller på ett mer omfattande sätt ändra på den som finns? Då behöver du lämna in en anmälan och få ett startbesked.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: