Hässleholms kommun

Sanering av PCB

PCB är ett miljögift som idag är förbjudet att använda. Trots detta finns det kvar i många byggnader. För att begränsa spridningen finns det krav på att inventera och sanera.

Inventera PCB

Byggnader som byggts eller renoverats under 1956‑1973 ska inventeras på PCB. Detta gäller dock inte en- och tvåbostadshus. Enligt gällande lagstiftning ansvarar fastighetsägaren för att inventera. Skicka resultatet från inventeringen till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: miljo@hassleholm.se

Sanera PCB

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska du sanera dessa. Du ska anmäla saneringen skriftligt till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Anmäl i god tid, senast tre veckor innan du börjar sanera. Önskar du en blankett vänd dig till kontaktcenter 0451-26 70 00 eller meddela miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen via e-post.

E-post: miljo@hassleholm.se

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen hanterar du som farligt avfall.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: