Hässleholms kommun

Aktuella projekt

Hässleholms kommun bedriver samarbeten med övriga kommuner inom Skåne Nordost, såväl som i större regionala och internationella sammanhang.

Syfte/mål

Projektmålet är att skapa en lokal stöd- och rådgivningshubb i Business Class befintliga lokaler som under 36 månader ska förse kommunens enmans- och mikroföretagare och dess anställda med en plattform som stöttar och främjar utvecklingen och tillväxten i det lokala näringslivet. Detta genom att genomföra särskilda riktade inspirations-, rådgivnings- samt kompetenshöjande insatser och aktiviteter enligt identifierade behov och efterfråga från näringslivet. ​

Projektmålet är även att öka närvaron av aktörer inom främjarsystemet i östra Skåne för att företagen ska få tillgång till deras hjälp och stöd.

 

Samarbetspartners

Kunskapsporten, Nyföretagarcentrum​, Hesslecity​ och Outdoor Hässleholm Ekonomiska förening

 

Budget
2 470 406 SEK​

Status

Projektet löper mellan 2 januari 2023 och 31 december 2025.

 

Finansiär

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) / Tillväxtverket​

 

Kontakt

Marielle Drougge Cervin, näringslivsutvecklare
marielle.a.drougge.cervin@hassleholm.se

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: