Hässleholms kommun

EU-verksamheter

Flera olika verksamheter i Hässleholms kommun arbetar med EU-frågor och deltar aktivt i det europeiska samarbetet. Verksamheten hanteras på kommunens tillväxtavdelning.

EU-funktioner i Hässleholm

Här nedan finns information om de olika verksamheterna, samt länkar till deras respektive webbplatser.

Europa Direkt Hässleholm

Verksamhetsansvarig: Alice Agnéus

Europa Direkt Hässleholm ingår i EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Informationskontoret har till uppgift att sprida information genom föreläsningar, evenemang, utbildningar samt svara på frågor om Europeiska Unionen. Hässleholms kommun är värdorganisation för Europa Direkt Hässleholm.

Europa Direkt Länk till annan webbplats.

EU-kontor Skåne Nordost

Enhetschef: Ludvig Einarsson
EU-koordinator:
 Anna Josefsson, Maria Lindblad

EU-kontor Skåne Nordosts målgrupp är de kommuner som ingår i Skåne Nordosts samarbetsorganisation och kontoret har till uppgift att stödja dessa kommuner med projektrådgivning och projektutveckling.

EU-kontor Skåne-Nordost Länk till annan webbplats.

Projekt

EU-projekt i Hässleholms kommun

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: