Hässleholms kommun

EU-projekt i kommunen

Hässleholms kommun arbetar sedan 2009 aktivt med att öka andelen EU-finansiering till utvecklingsprojekt. Arbetet utgår från en koncernövergripande strategi och till stöd finns EU-kontor Skåne Nordost.

Redovisning av EU-medel och projekt

Hässleholms kommun har under år 2022 fått 5 297 072 SEK utbetalt från olika EU-fonder och program.

Pengarna kommer från fem olika EU-fonder:

  • Europeiska Socialfonden (ESF)
  • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
  • Interreg Södra Östersjöprogrammet
  • Europeiska kommissionen
  • Erasmus+

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: