Hässleholms kommun

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar alla ungdomar som är mellan 16-19 år som inte har påbörjat, har avbrutit sina studier och den som har gått ut gymnasiet med studiebevis.

Du har rätt till KAA om du

  • Är folkbokförd i kommunen.
  • Inte har fyllt 20 år.
  • Inte har en gymnasieexamen.

Det hjälper kommunen till med

  1. Hässleholms kommun erbjuder stöd och hjälp till sysselsättning. Hjälpen handlar om att att hitta vägar till studier eller arbete samt erbjuds vägledning mot praktik. Det kan vara att hjälpa ungdomen i kontakt med skola, myndighet eller annan organisation.
  2. Det kan också handla om att bidra med aktiviteter för att starta eller återuppta studier och fullfölja en utbildning.
  3. Hässleholms kommun håller sig informerad om vilka ungdomar som har rätt till hjälpen och vänder sig till dem för att erbjuda stöd och hjälp.
  4. Kommunen dokumenterar och för register över de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och rapporterar in dokumenterade uppgifter till SCB.

All hjälp från KAA är frivillig och ungdomen kan tacka nej.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare

Therese Konova
Ring:
0451-26 86 34

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: