Hässleholms kommun

Kallelser, protokoll och mötestider för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Här hittar du kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts kallelser och protokoll.

Kallelser med handlingar

Protokoll

Tidigare års protokoll

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträdesdagar 2024

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Mötesdagar

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

11

15

21

-

16

-

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

-

12

10

07

05

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: