Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens sammanträden är stängda för allmänheten, men de protokollförs alltid.

Omsorgsnämndens sammanträdesdagar 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

25

-

1

29

-

3

31

-Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

13

11

8

6

Sidan uppdaterades