Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Mötestider kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

‌Kommunstyrelsens personalutskott sammanträdesdagar 2022Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

21

18

18, 25*

22

20

20

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

19

16, 23*

14

11

9


* dialogträff med centrala samverkansgruppen, klockan 08.30-10.00.

Sidan uppdaterades