Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, gator, parker, skog, exploateringsverksamhet, försäljning av tomtmark samt lokala trafikförordningen.

Om tekniska förvaltningen

Förvaltningen hanterar frågor om

  • fastighetsförvaltning
  • bostadsanpassning
  • tillgänglighetsrådgivning
  • tillagning och leverans av måltider.

Dessutom ansvarar förvaltningen för

  • parkeringsövervakning
  • trafiksäkerhet
  • bidrag till enskilda vägar
  • sjö-, strand- och vattenvård
  • beviljande och administration av olika typer av tillstånd.

Förvaltningschef

Mats Svensson är förvaltningschef.

Politisk nämnd

Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Tekniska nämnden


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: