Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi- och klimatplan

  • Ingen giltig användare vald.

Enligt 1 § i Lag om kommunal energiplanering skall kommunen i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

En biogasbuss står parkerad i Hässleholm

Biogasbuss i Hässleholm. Foto: miljökontoret.

Den nu gällande planen antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2010. Denna omfattar även klimatfrågan och har därmed namnet Energi- och klimatplanPDF (pdf, 734 kB).


Sidan uppdaterades 2020-06-29