Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi- och klimatplan

Alla kommuner ska arbeta för att kommunen använder energi så effektivt som möjligt, samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

En ny plan tar form

Kommunfullmäktige antog den plan som nu gäller år 2010. Planen omfattar även klimatfrågan och heter därför Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplan Pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 734 kB)


Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny energi- och klimatplan. Förslaget ska presenteras för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i höst. Om nämnden godkänner planen går den vidare till kommunfullmäktige som beslutar om de ska anta den nya planen.

Sidan uppdaterades