Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Energi- och klimatplan

Enligt 1 § i Lag om kommunal energiplanering skall kommunen i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

Den nu gällande planen antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2010. Denna omfattar även klimatfrågan och har därmed namnet Energi- och klimatplan.

Energi- och klimatplan Pdf, 734 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 734 kB)


Sidan uppdaterades