Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsförvaltningen är lotterimyndighet i kommunen. Längst ner på sidan hittar du en länk till blanketten "Start av dellotteri".

Lotterilagen

Alla lotterier styrs av Lotterilagen, som kom 1994. Lotteri är en verksamhet, där en eller flera deltagare kan få en vinst som är värd mer än vad någon annan i lotteriet kan få. Möjligheten till vinst ska helt eller delvis bero på slumpen, alltså genom till exempel lottning, gissning eller vadhållning.

Tillstånd att hålla ett lotteri kan man få om lotteriet kommer att hållas på ett sätt som följer föreskrifter, villkor och bestämmelser. För varje lotteri ska finnas en godkänd lotteriföreståndare som är godkänd av Kultur- och Fritidsförvaltningen vid Hässleholms kommun. Det är också Kultur- och Fritidsförvaltningen som utser en kontrollant.


Ansökan

Ansökan görs på en speciell blankett som lämnas eller skickas till Kultur- och Fritidsförvaltningen tillsammans med ett utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriföreståndare.


Lotteriformer

Registreringslotteri

En ideell förening (med vissa undantag) kan få hålla registreringslotteri. Det betyder att man får ett tillstånd under fem år och för max 20 basbelopp. Inom detta lotteri kan man hålla flera olika dellotterier efter att lotterikontrollanten godkänt dessa.

Ett dellotteri pågår normalt i tre månader. Lotteri från fasta försäljningsplatser, till exempel automater, affärer eller kiosker, får inte vara en del av registreringslotteri.


Tillståndslotteri

För att få hålla ett tillståndslotteri får försäljningstiden inte vara mer än tre månader. I ett tillståndslotteri får lotter säljas på fasta försäljningsställen.


I vissa fall får lotterier anordnas utan tillstånd, men bara om man följer regler om till exempel lottpris och vinster enligt följande:

  • av ideella föreningar, men bara om lotteriet hålls i samband med möte eller annat arrangemang
  • av företag, om lotteriet hålls i samband med
    1. ett offentligt nöjesarrangemang, till exempel marknader
    2. arrangemang som på något sätt är bra för befolkningen, till exempel välgörenhetsbasarer och idrottstävlingar.
    3. allmänna konstutställningar som hålls för välgörande ändamål.

Sidan uppdaterades