Hässleholms kommun

Bidrag, stöd och stipendier

För föreningar som är verksamma i kommunen finns det bidrag att söka från Hässleholms kommun. Här får du veta vilka stöd som kan vara aktuella för din förening och hur du gör en ansökan.

Vilka föreningar kan söka bidrag?

För att kunna söka föreningsstöd måste din förening uppfylla en del krav. Läs mer om gällande regler och riktlinjer, framtagna av kultur- och fritidsnämnden i Hässleholms kommun.

Regler och riktlinjer för föreningsstöd Pdf, 734.1 kB.

Fritidsbidrag

En allmännyttig ideell förening som driver fritidsverksamhet och har sitt säte i Hässleholms kommun kan söka fritidsbidrag, såsom aktivitetsbidrag eller lokalbidrag. Föreningar som till exempel vill främja barn- och ungdomsverksamhet eller har idéer kring nya former av fysisk aktivitet kan söka ett bidrag till minne av Magnarpskolonin.

Ansök digitalt

Du kan söka de olika bidragen digitalt i anmälningsformulären under respektive bidrag i flikarna nedan.

Kontakta oss gärna för information och hjälp genom att skicka e-post till:

conny.jonsson@hassleholm.se

Bidraget ska underlätta för föreningar som äger eller hyr en lokal eller anläggning, och där inte likvärdigt kommunalt alternativ kan erbjudas. Föreningar som kan söka lokalbidrag:

 

 • friluftsförening
 • dansförening
 • handikappförening
 • idrottsförening
 • nykterhetsförening

 

Sök lokalbidrag Länk till annan webbplats.

Aktivitetsbidraget ges till föreningar för att stimulera och utveckla fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år, samt inom omsorgsförvaltningens område ”Funktionsnedsättning, stöd och service” (FSS) oavsett ålder. Föreningar som kan söka aktivitetsbidrag:

 • friluftsförening
 • dansförening
 • handikappförening
 • idrottsförening
 • nykterhetsförening

Medlemmarnas närvaro måste läggas in digitalt i ApN, vilket är en förkortning av "Aktivitetskort på Nätet". Den 25 februari och 25 augusti skickar du in en sammanställning över närvaron för perioden i en rapport.

Registrera direkt i ApN Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med registreringen i ApN?

Bidragsberättigade föreningar i Hässleholms kommun kan söka bidrag till minne av Magnarpskolonin. Bidraget ska syfta till något av följande kriterier:

 • att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet
 • att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet
 • att ge stöd för investerings- eller reinvesteringsprojekt i föreningsägda anläggningar
 • att främja satsningar och inköp till barn och unga

Information och ansökan till minne av Magnarpskolonin

Kulturbidrag

I Hässleholms kommun finns några olika bidrag att söka för föreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård.

Ansök digitalt

Du kan söka de olika bidragen digitalt i anmälningsformulären under respektive bidrag i flikarna nedan.

Kontakta oss gärna för information och hjälp genom att skicka e-post till:

catharina.hjalmarsson@hassleholm.se

Hembygds- och kulturföreningar som driver kulturverksamhet inom till exempel musik, konst, teater, dans, film, litteratur eller kulturminnesvård i Hässleholms kommun, kan söka verksamhetsbidrag.

 

Sök verksamhetsbidrag Pdf, 218.9 kB.

Du som är 13 - 25 år och arrangerar korta och tidsbegränsade kulturevenemang och kulturprojekt, kan söka ungdomschecken. Exempel på arrangemang kan vara en utställning, konsert, filmvisning, musikal eller teaterföreställning.

 

Mer om Ungdomschecken och hur du ansöker

Stipendier och priser

Varje år delar kultur- och fritidsförvaltningen ut stipendium och priser till eldsjälar och utmärkande insatser inom förenings- och kulturlivet i Hässleholms kommun.

Tätortsbidrag

Hässleholms kommun betalar årligen ett tätortsbidrag för aktiviteter och arrangemang i tätorterna Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. Varje ort har en utsedd sammankallande förening som ansvarar för hur ortens bidrag ska fördelas till de föreningar som söker medel. Syftet med bidraget ska vara att stärka ortens roll som mötes- och handelsplats. 

Regler för tätortsbidrag, bidragsbestämmelser Pdf, 217 kB.

Kontakt och frågor

Hör av dig till oss på tillväxtavdelningen om du vill komma i kontakt med den sammankallande föreningen för din ort, eller om du har frågor om tätortsbidraget.

Telefon: 0451-26 65 26

E-post: freja.hagsund@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: