Hässleholms kommun

Föreningsservice - hyra material

Behöver din förening hyra material till tävlingar eller större evenemang? Om föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister finns Göinge Idrottskrets och IP Skogen till din hjälp.

Så fungerar det

IP Skogen (Idrottsplats i Skogen) är en anläggning i Hästveda som administreras av Göinge Idrottskrets. Här kan din förening hyra material till tävlingar och större evenemang. Tänk på att vara ute i god tid!

 • Fyll i blanketten i länken nedan över vilket material du önskar hyra.
 • Skicka ansökningsblanketten noggrant ifylld i ett frankerat kuvert till:
  Hästveda OK, Box 89, 282 74 Hästveda
  Ofullständiga ansökningar riskerar att inte besvaras.
 • Bekräftelse på din bokning kommer att ske till din e-post eller adress enligt uppgifterna i din ansökan.

Ansökningsblankett hyra material av IP Skogen Pdf, 820.5 kB.

Vilka regler gäller?

 • Du står för kostnad av markhyra, markskada, el, vatten, sopor och hygienpapper samt tömning av latriner, container och toatunnor.
 • Du är ansvarig för anläggningen från och med att denna har överlämnats och utkvitterats från förrådsplatsen. Anläggningen är i övrigt försäkrad med hög självrisk.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av dig som kund.
 • Orienteringsklubbarnas verksamhet har företräde vid förhyrning. Därefter prioriteras övriga av kultur- och fritidsförvaltningen godkända bidragsberättigade föreningar och övriga organisationer samt kommersiella arrangemang.
 • Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.

Taxor

I ansökningsblanketten finns tre taxor angivna med priser per dygn beroende på vilken typ av arrangör din förening är:

 • Lågtaxa - T1
  Bidragsberättigade orienteringsföreningar
  Ingående i Göinge Idrottskrets och/eller i Kristianstad kommun
 • Mellantaxa - T2
  Bidragsberättigade föreningar i Hässleholm och Kristianstad kommuner
 • Normaltaxa - T3
  Övriga förhyrare

Hämta och lämna material

 • Allt material lämnas ut vid ett tillfälle från förrådsplatsen klockan 18 (eller på annan överenskommen tid). Kontakta Håkan Eriksson, telefon 0703-53 79 38, minst två dagar före avhämtningen. Förrådsplatsen ligger på Västra Järnvägsgatan 10 i Hästveda.
 • Städning och rengöring av utlånad material inklusive vagnar, utförs av kunden före återlämnandet.
 • Skador på utrustning och försvunnen material ersätts av kunden. Anmälan av detta görs vid återlämnandet.
 • Kunden ansvarar för att material är rätt sorterat.
 • Bristfällig städning och ej anmälda skador debiteras extra.
 • Kunden ombesörjer själv transport av material från förrådsplatsen till nyttjandeplatsen, och tillbaka.
 • Det är viktigt att tillräckligt många personer medföljer vid lastning och avlämning så att inga skador på materialet sker.
 • Återlämna materialet i samma skick som du själv skulle vilja hyra det!

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: