Hässleholms kommun

Söka sponsring

Föreningar, organisationer och individuella idrottare på elitnivå som är verksamma i vår kommun kan ansöka om vårt sponsringsbidrag. Syftet med sponsringen ska vara att stärka kommunens varumärke i samband med ett evenemang, en idrotts- eller kulturaktivitet.

Vem kan söka sponsring?

Sponsring är ett reglerat samarbete som genererar motprestationer och som gagnar båda parterna. Syftet är att exponera Hässleholms kommun i ett positivt sammanhang och på så sätt stärka kommunens varumärke.

I riktlinjerna för kommunens sponsring och reklam anges vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna söka. Det kan vara en förening, organisation eller individuell idrottare men du måste vara verksam i Hässleholms kommun. Sponsring kan gälla idrott, evenemang, kultur eller annan aktivitet som inte ryms inom dessa kategorier.

Sponsring- och reklamavtal, Riktlinjer Pdf, 113.3 kB.

Så här ansöker du

För att ansöka om sponsringsbidrag behöver du fylla i en ansökningsblankett. Där ska det tydligt framgå vilken typ av sponsring som ansökan avser och vilka kriterier du anser att du uppfyller.

Fyll i ansökningsblanketten för sponsring Pdf, 84.1 kB.

Efter att du fyllt i och undertecknat ansökningsblanketten skriver du ut den och skickar den till: Hässleholms kommun, Näringslivsavdelningen, Stefan Larsson, 281 80 Hässleholm.

När får du besked?

Inkomna ansökningar behandlas vid två tillfällen per år efter senaste inlämningsdatum, den 1 mars respektive den 1 september, och bedöms utifrån Hässleholms kommuns riktlinjer för sponsring och reklam. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en bedömning och en samlad prioritering av inkomna ansökningar för perioden enligt dessa riktlinjer. Du får beslut cirka en-två månader efter inlämningsdatum.

Har du frågor?

Kontakta gärna näringslivschef Stefan Larsson om du vill veta mer. stefan.a.larsson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: