Hässleholms kommun

Kommunala lotterier

Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig lotterimyndighet i vår kommun. Vi beviljar tillstånd för föreningar som vill anordna lotterier. Du ansöker direkt via kommunens
e-tjänst.

Föreningslotteri

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund (som är öppna för allmänheten) får efter registrering hos kommunen anordna lotterier.

På Spelinspektionens webbplats finns information och vägledning om alla typer av lotterier, vilka tillstånd som krävs med mera. Kommunen lämnar inget tillstånd till privatpersoner.

Ett godkänt tillstånd (så kallat en registrering) gäller i fem år vilket också inkluderar "dellotterier" som är möjliga att arrangera under perioden. Ett beviljat tillstånd kostar 300 kronor.

Nyhet som förenklar

Från januari 2023 blir det enklare att starta ett dellotteri. Istället för att som tidigare behöva skicka in en anmälan vid start och sedan en redovisning, behöver föreningen nu endast skicka en redovisning till oss efter varje genomfört dellotteri. Redovisningen ska göras via kommunens självservice och e-tjänster på webben, se länkar nedan. Bank-ID behövs för inloggning.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillstånd för ett föreningslotteri (registreringslotteri) via kommunens självservice och e-tjänst. Bank-ID behövs för inloggning.

Till ansökan ska du bifoga:

  1. Kopia av föreningens antagna stadgar
  2. Kopia av protokoll där ett beslut framgår att föreningen vill registrera sig för lotterier.
  3. Verksamhetsberättelse (för det senast avslutade verksamhetsåret)
  4. Revisionsberättelse (för det senaste avslutade verksamhetsåret)
  5. Resultat- och balansräkning (för det senast avslutade verksamhetsåret).

Hur redovisar du?

Efter varje genomfört dellotteri ska redovisningen skickas till oss via kommunens självservice och e-tjänst. Bank-ID behövs för inloggning.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna genom att skicka e-post till:

conny.jonsson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: