Hässleholms kommun

Lekplatser

Kom ut och lek på våra 54 lekplatser som finns i parker runt om i vår kommun.

Våra lekplatser

Här kan du se var våra lekplatser finns. Tryck på länken och sedan på ikonen som liknar en flagga, kryssa i rutan för kommunal service som finns längst ner på sidan. Lekplatserna blir då markerade med röda stjärnor.

Något som är fel eller trasigt?

Gör en felanmälan om du upptäcker något som har gått sönder eller inte fungerar som det ska.

Olika typer av lekplatser

Vi erbjuder en mix av redskap som vänder sig till både yngre och äldre barn. Lekplatserna kan skilja sig mycket åt och redskapen är utformade efter barnens olika åldrar.

Säkerhet

Tekniska förvaltningen ansvarar för underhållet. Varje år gör vi en säkerhetsbesiktning av utbildad besiktningsman. Vår personal som är utbildade i lekplatssäkerhet kollar också till våra lekplatser varje vecka.

Rök inte!

Du får inte röka på lekplatser. Det är förbjudet enligt Tobakslagen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: