Räddningstjänsten

Postadress

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm


Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef skadeavhjälpande verksamhet

Leif Staffansson

Telefon: 0451-26 80 40

Skicka meddelande till

Leif Staffansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet omfattar information i radio och TV och i vissa fall ett utomhusvarningssystem.

VMA i radio, TV och via SMS

Radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.


Räddningstjänsten kan begära att varnings-sms ska skickas till mobiler för att varna personer som befinner sig i ett visst område.


VMA i varningssystem utomhus

Varningssystemet är ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige, samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. De kan användas för varning vid alla typer av faror.


Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus mellan signalerna.


När du hör signalen ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio eller se på TV för mer information.


När faran är över hörs en annan längre signal på cirka 30-40 sekunder.


Test av varningssystemet

Varningssystemet utomhus testas första helgfria måndag i mars, juni, september och december klockan 15. Vid testet kommer även information via radio.

Sidan uppdaterades