Hässleholms kommun

Sociala villkor i upphandlingen

Här kan du läsa innehållet i bilagan sociala villkor som finns i upphandlingsunderlaget.

Sociala villkor i upphandlingen

Leverantören förbinder sig att delta i ett dialogmöte med Hässleholms kommuns arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten har som mål att bistå kommuninvånare i behov med särskilt stöd för att möjliggöra en bättre förankring på arbetsmarknaden. Syftet med dialogmötet är att utforska möjligheterna för leverantören att bli en samarbetspart i detta arbete.

I dialogmötet går kommunen och leverantören tillsammans igenom en behovsanalys gällande arbetsplatsen, hur ser det ut nu och några år framöver med möjligheter till samverkan avseende praktik, arbetsträning, validering eller rekrytering.

Fokus ligger i första hand på bristyrken. Diskussioner förs även om kriterier, sociala koder, mångfald och andras eller egna idéer kring metoder för att få kommunens arbetslösa närmre arbetsmarknaden.

Du hittar mer information om arbetssökande, feriearbete, dig som arbetsgivare och projekt under Jobb och arbetsmarknad.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: