Hässleholms kommun

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet, istället för att kommunen driver verksamheten.

Fristående förskolor och skolor

Inom barn och utbildning kan enskilda aktörer ansöka om att starta fristående verksamhet.

Hässleholms kommun använder sig idag inte av någon utmaningsrätt.

Information om att starta fristående förskola och skola

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: