Hässleholms kommun

E-faktura

Hässleholms kommun kan endast ta emot elektroniska fakturor, så kallade e-fakturor.

Krav på fakturainnehåll

För att skicka e-fakturor till oss behöver du skicka dem i ett särskilt format. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Det är viktigt att det framgår att det är Hässleholms kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Fakturor till Hässleholms kommun ska vara märkt med:

 • kommunens beställares referensnummer: HLM______
 • betalningssätt, pg, bg eller bankkonto/IBAN-nummer
 • förfallodatum/betalningsvillkor.

Referensnumret är alltid tre versaler, HLM, direkt följt (utan mellanslag) av en sifferkombination bestående av minst två siffror upp till max åtta.
Det är kommunens beställare som ska uppge referensnummer vid beställning. Om beställaren inte uppger något referensnummer ber vi dig att fråga efter detta. Om beställaren köper "över disk" ska det lämnas en undertecknad rekvisition.

Ange referensnumret på fakturan under rubrik "Er referens".

E-faktura

Hässleholms kommun vill i första hand ta emot e-fakturor som skickas via nätverket PEPPOL.

 • Hässleholms kommuns PEPPOL-Id är 0007:2120000985.
 • Formatet är PEPPOL BIS Billing 3.

I andra hand kan e-fakturor skickas i SVE-fakturaformat.
För SVE-fakturor ska följande information om Hässleholms kommun finnas:

 • GLN-nr: 7362120000982.
 • Org. nr: 212000-0985.
 • Momsreg: SE212000098501.

Om du som leverantör får ett felmeddelande från Hässleholms kommuns nuvarande VAN-leverantör, InExchange, betyder det att fakturan är avvisad. Det beror oftast på att du har skrivit in fel referensnummer. Det är alltid avsändaren som ansvarar för att fakturan kommer fram.

Hässleholms kommun accepterar inga påminnelseavgifter eller dröjsmålsräntor som kan kopplas till ofullständiga fakturor.

Tjänsten InExchange Free

InExchange Free är en tjänst som passar dig som är leverantör och saknar ett affärssystem eller skickar ett mindra antal e-fakturor per månad. Du kan skicka upp till 100 kostnadsfria e-fakturor per år till kunder som själva använder InExchange som operatör.

InExchange - användarguide för att skapa konto Länk till annan webbplats.

Rätt uppgifter

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla vissa uppgifter.

Uppgifter enligt bokföringslagen

 • datum, när fakturan sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
  (vara/tjänst med artikelnr/antal/tidsåtgång/pris)
 • fakturabelopp (inkl valuta).

Uppgifter enligt mervärdesskattelagen

 • ett unikt löpnummer för varje faktura
 • säljarens org. nr/VAT-nr
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • momsbelopp.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: